วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แม่พระเตือนเกี่ยวกับซาตานและสงคราม


เพราะลูกไม่ตระหนักถึงโอกาสที่พระเป็นเจ้าทรงประทานแก่ลูก

               แม่พระตรัสแก่มารีจาเกี่ยวกับซาตาน  ทรงเตือนถึงเรื่อง  ความแข็งแกร่งและแผนการณ์ของมันที่จะทำลายสันติภาพ  การโจมตีพระศาสนจักรคาทอลิกและความต้องการที่จะควบคุมจิตใจของมนุษย์  พระนางตรัสว่าในโอเอซิสทุกแห่งจะมีทะเลทรายที่ซึ่งซาตานจะล่อลวงและหลอกล่อเราแต่ละคน  โดยอาศัยการสวดภาวนาเราจะสามารถมีชัยชนะต่ออิทธิพลการล่อลวงทุกอย่างของมันได้

                 แต่การเตือนอย่างจริงจังของพระนางได้กระทบหัวใจของมนุษย์หรือไม่?  ดูเหมือนจะไม่เลย  10 ปีหลังจากพระนางประจักษ์ครั้งแรกที่เมดจูกอเรจ์  มีความขัดแย้งกันภายในประเทศต่างๆ  เริ่มต้นจากที่บอสเนียเฮเซอร์โกวีนาซึ่งกินเวลานาน 4 ปี  ในสาส์นของแม่พระประทานแก่มารีจา 66 สาส์น แม่พระตรัสเตือนเกี่ยวกับซาตาน  เริ่มตั้งแต่ปี 1984 จนถึงปี 1995   

         
ที่ฟาติมา แม่พระตรัสเตือนว่าถ้ามนุษย์ยังไม่หยุดทำบาปซึ่งเป็นที่ขัดเคืองพระทัยของพระเป็นเจ้าและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์  สงครามที่ร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 จะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระสันตะปาปาปีโอที่ 11  แล้วสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้นเริ่มต้นในปี 1939 กินเวลานาน 6 ปี  มีประชาชนล้มตายไปประมาณ 75 ล้านคน
 
                ที่เมดจูกอเรจ์  แม่พระทรงเตือนถึงอำนาจของซาตานซึ่งจะยุยงให้เกิดสงครามขึ้น  และเราสามารถจะเอาชนะได้โดยการสวดภาวนาและการอดอาหาร “แม่ขอย้ำอีกครั้งว่า โดยการสวดภาวนาและการพลีกรรมอดอาหารเท่านั้นที่จะสามารถยับยั้งสงครามได้”

              เกาหลีเหนือได้ทำการยั่วยุนานาชาติ โดยทดลองยิงขีปนาวุธที่ร้ายแรงและอาจทำให้เกิดสงครามขึ้นได้  มีแต่คำแนะนำของแม่พระเท่านั้นที่จะช่วยหยุดยั้งได้

               ยังมีสงครามภายในประเทศอีกหลายแห่งในโลก  เช่น  ซีเรีย  อิรัก  อัฟกานิสถาน  เวแนซูเอลา  โคลัมเบีย ฯลฯ   เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเพราะอิทธิพลของซาตานและแผนการณ์ที่จะทำให้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของมัน  ตามที่แม่พระทรงเตือนไว้

สาส์นของแม่พระ

                 "ลูกที่รักทั้งหลาย  แม่ขอเรียกร้องในวันนี้อย่างที่ไม่เคยเรียกร้องมาก่อน  ขอให้ลูกทุกคนสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ  สันติภาพในหัวใจของลูก  สันติภาพในครอบครัวของลูก  และสันติภาพในโลกทั้งมวล  เพราะซาตานต้องการให้เกิดสงคราม  ต้องการให้สันติภาพขาดหายไป  ต้องการทำลายทุกสิ่งที่เป็นความดี  เพราะฉะนั้น  ลูกๆที่รักทุกคน  จงสวดภาวนา  สวดภาวนา  สวดภาวนา" 
                              ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่” (25 มี.ค. 1993)    

           
“ลูกที่รักทั้งหลาย  พระเป็นเจ้าทรงประทานเวลานี้แก่แม่เพื่อเป็นดังของขวัญให้แก่ลูก  เพื่อที่แม่จะได้สอนลูกและนำลูกไปในหนทางแห่งความรอด  ลูกที่รักทั้งหลาย  เวลานี้พวกลูกยังไม่เข้าใจถึงพระหรรษทานนี้  แต่ในไม่ช้า  เวลาจะมาถึง  เมื่อพวกลูกจะคร่ำครวญเพราะสาส์นเหล่านี้  ด้วยเหตุนี้  ลูกๆทั้งหลาย  จงดำเนินชีวิตตามวาจาที่แม่ได้ให้แก่ลูกในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้เถิด  และจงรื้อฟื้นการสวดภาวนาเสียใหม่  จนกว่าการสวดภาวนาจะกลายเป็นความยินดีของลูก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  แม่ขอเรียกร้องผู้ที่ได้อุทิศตนเองต่อดวงหทัยนิรมลของแม่  ขอให้พวกเขาเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น  แม่ขอเรียกร้องบรรดาพระสงฆ์  นักบวชชายหญิงทุกคน ให้สวดสายประคำและสอนคนอื่นให้สวดด้วย  ลูกๆทั้งหลาย  สายประคำเป็นสิ่งที่แม่รักเป็นพิเศษ  โดยอาศัยสายประคำลูกได้เปิดหัวใจให้แก่แม่และทำให้แม่สามารถช่วยเหลือลูกได้" 
                   ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่” (25 ส.ค. 1997)

-----------------------------------------

1 ความคิดเห็น:

  1. ดูเหมือนว่า คำเตือนของแม่พระยังไม่ทำให้มนุษย์รู้สึกตัวเลย ยังมีสงคราม ความรุนแรงอยู่ทั่วไปในโลก คงต้งอรอให้เกิดสงครามครังใหญ่ที่ร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 กระมัง มนุษย์จึงจะรู้สึกตัวเสียที

    ตอบลบ