วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์

BY Stacy Trasancos, PhD
June 25, 2014
Faith and Science
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์: พระเป็นเจ้าทรงรักแมงมุมหมาป่าหรือไม่?


วันหนึ่งฉันเห็นแมงมุมหมาป่า  มันเป็นแมงมุมตัวใหญ่มากและสามารถกระโดดกัดได้  ความรู้สึกของฉันในเวลานั้น  ด้วยความเชื่อและความเป็นนักวิทยาศาสตร์  ฉันตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่า “มันจะทำร้ายฉันหรือเปล่า? พระเจ้าทรงสร้างแมงมุมหมาป่าทำไม? การกัดของมันเป็นสิ่งที่ดีหรือ?พระเจ้าทรงรักเจ้าแมงมุมหมาป่าด้วยหรือ?”  ถ้ามันกระโดดมาที่ฉันและกัดฉัน  มันอาจทำให้เกิดแผลจากการแพ้ได้
นี่ไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ง่ายๆ
นักเทววิทยาได้ให้คำตอบว่า  พระเป็นเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งจากความว่างเปล่า (สังคายนา Lateran Council IV),ด้วยความดีงามและพระฤทธานุภาพของพระองค์  พระคัมภีร์กล่าวว่า  พระเป็นเจ้าทรงรักสิ่งสร้างทุกสิ่งและไม่ทรงเกลียดสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างมาเลย (ปรีชาญาณ 11:25)  น.โทมัส  อควินัส อธิบายว่า (ST II, Q. 20, A. 2) “พระเป็นเจ้ามิได้ทรงรักสิ่งสร้างที่ไร้สติปัญญาด้วยความรักของมิตรสหาย”  พระองค์ทรงรักสิ่งสร้างเหล่านั้นเพราะทรงปรารถนาที่จะรัก  และพระองค์ทรงจัดลำดับสิ่งเหล่านั้นรองลงมาจากเรา  พระเป็นเจ้าไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยแมงมุมหมาป่า  แต่ถึงแม้ว่ามันจะกัดเรา  นั่นก็เป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งในการเนรมิตสร้างของพระเป็นเจ้า
วิทยาศาสตร์ที่คู่ขนานกับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของ  ระเบียบแบบแผน  สัดส่วน  และสมมาตรในธรรมชาติ  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่อาจปฏิเสธได้  ในระดับอนุภาคขนาดอะตอมและในกาแลกซี่  โลกอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ทางฟิสิกส์  ถึงแม้เรายังไม่ค้นพบกฏเกณฑ์ทั้งหมด  กฏเกณฑ์พื้นฐานที่เรารู้ก็เพียงพอที่จะทำให้เรามองเห็นความสวยงามซึ่งอยู่ในรูปแบบของคณิตศาสตร์  พวกมันเป็นสมมาตร  สมมาตรเป็นความสวยงาม  แม้ว่ามีบางสิ่งที่ดูเหมือนจะไร้รูปแบบ  นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายที่รูปร่างของมันเป็นสมมาตร  ดร. ปีเตอร์ อี ฮอกด์สัน  นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ เคยเขียนไว้ว่า
 “เรารู้ว่าโลกไม่ได้มีรูปแบบและกฏเกณฑ์ที่สับสนวุ่นวายไร้ระเบียบแบบแผน  แต่ทุกสิ่งในโลกถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยโครงสร้างแข็งแรงที่เป็นสมมาตรเป็นระดับชั้น   ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น  จนกระทั่งว่าถ้าสมมาตรใดสมมาตรหนึ่งเกิดแตกเสียหาย  ก็จะมีการซ่อมแซมมาจากสมมาตรส่วนอื่นๆที่อยู่ในระดับที่ลึกลงไป”
เรามองเห็นสมมาตรของคลื่นเมื่อเม็ดฝนตกกระทบผิวน้ำในสระ  แต่ดูเหมือนสมมาตรจะค่อยๆสลายไปเป็นความสับสนวุ่นวาย  กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ควบคุมการเคลื่อนไหวทุกอย่างของโมเลกุลด้วยวิธีที่เราไม่สามารถเข้าใจได้  อาทิเช่น พายุฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนหนึ่งของระบบหมุนเวียนของบรรยากาศ  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ำ
ฉันคิดว่า  ความทุกข์, ความเจ็บไข้  และความตายก็เป็นส่วนหนึ่งในกฏเกณฑ์ธรรมชาตินี้  ประวัติของมนุษยชาติหรือของแต่ละบุคคล  ยังไม่สมบูรณ์  บางทีในความเจ็บป่วยของเรา  จะทำให้เราสามารถมองเห็นถึงความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบแบบแผนได้  แต่ความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบแบบแผนก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่  เมื่อฉันได้รับความทุกข์  มันช่วยให้ฉันระลึกได้ว่า  ทุกสิ่งมีวัตถุประสงค์ของมัน  เพื่อทำให้ฉันดำเนินชีวิตมุ่งไปหาพระเป็นเจ้า  ดังนั้น  แมงมุมหมาป่าที่น่าเกลียดน่ากลัว  ซึ่งดูไม่เป็นมิตรและดูชั่วร้าย  ก็มีวัตถุประสงค์ของมันเองด้วย  มีสมมาตรระหว่างมันกับฉัน  มันสอนเราให้มีความเคารพในธรรมชาติ  เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับสิ่งสร้างอื่นๆในโลก   เราและสิ่งสร้างอื่นๆต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น