วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พระเยซูเจ้าเป็นคู่แฝดของแม่พระหรือ?             คำถาม : ดร. มาร์แชล ครับ ผมเพิ่งซื้อหนังสือของคุณเรื่อง เกี่ยวกับ นักบุญเปาโล จากอเมซอน เพราะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่พระ และผมก็ไม่ผิดหวัง...... คุณเคยคิดบ้างไหมครับว่า แม่พระและพระเยซูเจ้า ทรงเป็น คู่แฝดกัน ? ? ? พระเยซูเจ้าทรงได้รับ DNA จากแม่พระ เหมือนเช่นที่เอวาได้รับ DNA จากอาดัมใช่ไหม?
ด้วยความนับถือ
Joseph Allen Kozuh, Ph.D. Austin, Texas
คำตอบ : ดร. โคซู ขอบคุณมากครับสำหรับคำชมเกี่ยวกับหนังสือของผม The Catholic Perspective on Paul...... สำหรับข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องที่แม่พระและพระเยซูเจ้าทรงเป็นคู่แฝดกันนั้น ผมเองก็ไม่ใช่นักพันธุศาสตร์เสียด้วย ผมเป็นนักปรัชญา แต่ก็ขออธิบายตามหลักปรัชญาว่า สำหรับพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น พระองค์ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีโคลนนิ่ง หรือ เป็นยีนคู่แฝดของพระนางมารีย์ก็ได้ ลองมาหาคำอธิบายจากนักปราชญ์ของพระศาสนจักรบางท่าน ซึ่งได้เขียนในเรื่องนี้ไว้ แต่พระศาสนจักรก็ไม่ได้เคยอธิบายไว้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวต่อคำถามนี้นะครับ
           พระศาสนจักรเคยตำหนิคำสอนผิดๆของวาเลนตินุส ซึ่งสอนอย่างผิดๆว่า พระเยซูเจ้ามิได้รับสารกรรมพันธ์หรือยีนจากแม่พระ แต่พระองค์ทรงกำเนิดผ่านทางพระนางเหมือนกับที่ น้ำไหลผ่านฟางออกไป วาเลนตินุสสอนอย่างผิดๆว่า แม่พระเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับให้พระคริสต์ทรงบังเกิดเท่านั้น (เหมือนไข่) แต่พระนางมิได้เป็นมารดาที่แท้จริงของพระองค์ คำสอนนี้ผิดอย่างชัดเจนและขัดกับพระวรสารของนักบุญมัททิวและนักบุญลูกา

เราได้ทราบจากคำสอนอันไม่ผิดพลั้งของคาทอลิกว่า พระคริสตเจ้าจำเป็นต้องได้รับสารกรรมพันธุ์จากพระนางมารีย์ พระองค์ทรงรับพระกายในสภาพมนุษย์มาจากพระนาง และพระนางทรงเป็นพระมารดาของพระองค์อย่างแท้จริง ทรงเป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้า องค์พระคริสต์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
            ด้วยความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ทำให้มีคำถามว่า พระคริสตเจ้าทรงได้รับสารกรรมพันธุ์ทั้งหมดมาจากพระนางมารีย์หรือไม่? ลองพิจารณากันดู ผู้หญิงจะมียืนเพศเป็น XX โครโมโซม ส่วนผู้ชายจะมียืนเพศเป็น XY ดูเหมือนพระจิตเจ้าจะทรงตระเตรียมสารกรรมพันธุ์พิเศษที่เหมาะสมซึ่งเข้าคู่กันกับรหัสพันธุกรรมของพระนางมารีย์ได้ พูดให้ชัดก็คือ พระคริสตเจ้าคงจะไม่เป็นผู้ชายถ้าหากพระจิตเจ้าจะไม่ทรงเพิ่มเติมบางสิ่งในยีน เมื่อเป็นเช่นนี้ พระคริสตเจ้าก็ไม่ได้มียีนคู่แฝดกับพระนางมารีย์ทั้งหมด แต่รหัสพันธุกรรมของทั้งสองพระองค์นั้นคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด

แน่นอนว่าบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรในสมัยก่อนไม่มีความรู้เหมือนกับพวกเราเกี่ยวกับ DNA และโครโมโซม นักบุญออกัสตินเคยพูดถึงเรื่อง คุณธรรมสมบูรณ์นักบุญโทมัส อควินัส ใช้เรื่องนี้ในการอธิบายถึงพระคริสตเจ้าและพระนางมารีย์ พระจิตเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์เหนือธรรมชาติในการก่อกำเนิดพระคริสตเจ้าในพระครรภ์ของพระมารดา ด้วยเหตุนี้ พระนางพรหมจารีย์มารีย์ จึงไม่ใช่เป็นบิดา แต่เป็นมารดาของพระคริสตเจ้า พระนางทรงเป็นผู้ร่วมมือในการให้บังเกิดพระคริสตเจ้าด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า พระฤทธานุภาพของพระจิตทรงปกคลุมพระนางไว้ และพระนางทรงเป็นแต่เพียงผู้ให้สสารชีวภาพที่จะก่อให้เกิดพระกายในสภาวะมนุษย์แก่พระคริสตเจ้าเท่านั้น ก่อนที่พระนางจะทรงตั้งครรภ์พระนางได้ทรงร่วมมือกับพระจิตเจ้าโดยทรงตระเตรียมสสารชีวภาพซึ่งจะก่อให้เกิดการตั้งพระครรภ์ได้ พระนางมิได้เป็นผู้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ แต่เป็นพระคริสต์ที่ทรงลงมาก่อกำเนิดในพระครรภ์ของพระนางด้วยพระฤทธานุภาพของพระองค์เองในพระจิตเจ้า (Summa theologiae III, q. 32, a. 4)
              ตามหลักเทคโนโลยีสมัยใหม่ พระจิตเจ้าทรงเพิ่มเติมบางสิ่งในสารกรรมพันธุ์ของพระนางมารีย์ในการตั้งครรภ์พระคริสต์ นักบุญโทมัสกล่าวว่า พระนางมารีย์ไม่สามารถเป็นทั้งบิดาและมารดาของพระคริสต์ในเวลาเดียวกันได้ รหัสพันธุกรรมซึ่งจำเป็นต้องได้รับมาจากฝ่ายบิดานั้นพระนางได้รับอย่างเหนือธรรมชาติจากองค์พระจิตเจ้า อาทิเช่น Y โครโมโซม อย่างไรก็ตาม นี่ก็ไม่ได้หมายความว่า พระจิตเจ้าทรงเป็นบิดาของพระคริสต์ นักบุญโทมัสอธิบายไว้เช่นนี้ใน Summa theologiae III, q. 32, a. 3.

แต่ผมก็คิดจริงๆว่า พระเยซูเจ้าและแม่พระของเรานั้น ดูเหมือนกันมาก ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์จะมิได้เป็นยีนคู่แฝดของกันและกันก็ตาม เป็นความคิดที่เหมาะสมที่ว่า อาดัมใหม่และเอวาใหม่นั้นมีความคล้ายคลึงกันทางชีวภาพถึงแม้จะมิใช่คู่แฝดทางกรรมพันธุ์ก็ตาม และธรรมประเพณีโบราณนั้นระบุว่า นักบุญยูดา (ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระนางมารีย์) ก็ดูคล้ายกับพระเยซูคริสต์เป็นอย่างมาก ถ้าหากนักบุญยูดาดูคล้ายกับพระคริสต์แล้วละก็ พระคริสต์เองก็ย่อมคล้ายกับพระนางมารีย์ด้วยไม่ใช้หรือ?
           ผมดีใจที่เรามีนักบุญผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่น นักบุญออกัสตินและนักบุญโทมัส อาควินัส ที่ช่วยชี้นำเราให้ไปในหนทางที่ถูกต้องนะครับ....
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ
            1. เกี่ยวกับ Dr. Taylor Marshall ดูได้ที่เวปไซต์ http://www.fishermore.edu/dr-taylor-marshall/
             2. ยีนและโครโมโซม
              โครโมโซม (chromosome) เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะของเส้นผม ลักษณะดวงตา เพศ และผิว
              หน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน ( Gene) ปรากฏอยู่บนโครโมโซม ประกอบด้วย ดีเอ็นเอ (DNA) ทำหน้าที่กำหนดลักษณะ ทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต หน่วยพันธุกรรม จะถูกถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิต รุ่นก่อนหน้าสู่ลูกหลาน เช่น ควบคุมกระบวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่ว ๆ ไปทางชีวเคมีภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไปจนถึงลักษณะปรากฏที่พบเห็นหรือสังเกตได้ด้วยตา เช่น รูปร่างหน้าตาของเด็กที่มีบางส่วนเหมือนกับแม่, สีสันของดอกไม้, รสชาติของอาหารนานาชนิด ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่บันทึกอยู่ในหน่วยพันธุกรรมทั้งสิ้น

สำหรับในมนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 46 โครโมโซม หากนำมาจัดเป็นคู่จะได้ 23 คู่ซึ่งจะมี 22 คู่ ที่เหมือนกันในเพศชายและเพศหญิงเราจะเรียกคู่โครโมโซมเหล่านี้ว่า โครโมโซมร่างกาย (autosome) ซึ่งจะมีบทบาทในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆในร่างกาย
            สำหรับโครโมโซมที่เหลืออีก 1 คู่จากทั้งหมด 23 คู่ จะเป็นโครโมโซมที่ทำหน้าที่กำหนดเพศ เรียกว่า โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) โดยโครโมโซมจะเป็นการจับคู่กันของโครโมโซม 2 ตัวที่มีลักษณะต่างกันคือ โครโมโซม X เป็นตัวกำหนดเพศหญิง และโครโมโซม Y เป็นตัวกำหนดเพศชาย ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม X
             • มนุษย์ผู้หญิงมีโครโมโซม 44+XX แท่ง (ได้รับจากพ่อและแม่มาอย่างละครึ่ง)
            • มนุษย์ผู้ชายมีโครโมโซม 44+XY แท่ง (ได้รับจากพ่อและแม่มาอย่างละครึ่ง)
            • เซลล์ไข่มีโครโมโซม 22+X แท่ง (มาจากฝ่ายแม่อย่างเดียว)
            • เซลล์อสุจิมีโครโมโซม 22+X แท่ง หรือ 22+Y แท่ง (มาจากฝ่ายพ่ออย่างเดียว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น