วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สายรุ้ง


                                                                                                                                         กลอนแปด

แสงสายรุ้ง  พุ่งพาด  ผ่านท้องฟ้า

สวยหนักหนา  แสงเจ็ดสี  สุรีย์ฉาย

โลกประดับ  ด้วยแสงสี  อันแพรวพราย

คือเครื่องหมาย  สันติภาพ  อันชื่นใจ

ท่านมีบุญ  ยิ่งใหญ่  หาใครเทียบ

พระแม่เปี่ยม  พระหรรษทาน  อันสดใส

พระทัยรัก  แห่งพระ  ภูวไนย

ทรงสร้างสรรค์  พระแม่ให้  ไร้มลทิน

พระสัญญา  ไม่ให้มี  น้ำท่วมโลก

เมื่อสายรุ้ง  นำโชค  ชลอสินธุ์

โลกพ้นทุกข์  ร้อนคลาย  มลายสิ้น

ด้วยพระยิน  คำภาวนา  แม่มารีย์

รุ้งเรืองรอง  ผุดผ่อง  ทาบท้องฟ้า

เป็นสัญญา  แห่งรัก  พระทรงศรี

โดยประทาน  พระนาม  แม่มารีย์

ประดับที่  ฟากฟ้า  นภาลัย

                                                                                                                                         โคลงสี่สุภาพ

      สายรุ้งเพรียวเรียวโค้ง
งามตา
 
พราวเด่นบนนภา
        อร่ามนัก
หลังหยาดหยดฝนซา
ฟ้ากระจ่าง
ถักทอแสงแห่งรัก
ดั่งรุ้ง พราวแสง
      เรืองเรืองแสงแห่งรุ้ง
เจ็ดสี
บ่งบอกถึงแม่มารีย์
สดใส
เปี่ยมพระคุณพระจิต
ฤิทธิไกร
พระทรงสร้างแม่ให้
ป ลาสไร้ มลทิน
      บาปมนุษย์มากล้น
พรรณา
เคืองขัดพระเดชา
พระเจ้า
พระแม่ทรงโศกา
สงสาร มนุษย์นา
ทูลวิงวอนพระจอมเกล้า
อย่าได้ โทษา
      พระคุณแม่มากล้น
รำพัน
ดั่งแสงสุริยะจันทร์
ส่องหล้า
พระพรหลากสีสัน
ดั่งสาย รุ้งเอย
แม่หลั่งแก่ชนทั่วหน้า
ปวงประชา สุขศานต์

                                                                                                                                             กลอนแปด

                                                            พระเจ้าทรง  ประทาน  แม่มารีย์

ให้เป็นพระ  ชนนี  ชนทั่วหล้า

น้ำพระทัย  แม่เปี่ยมล้น  ด้วยเมตตา

ลูกจึงมา  พึ่งพระแม่  ด้วยวางใจ

พระแม่ทรง  สอนลูกสวด  สายประคำ

สวดประจำ  ทุกวัน  จิตผ่องใส

สายประคำ  จะช่วยโลก  ให้พ้นภัย

เมื่อสวดด้วย  จิตใจ  ใสศรัทธา

ขอมวลชน  คนทั้งหลาย  มาร่วมด้วย

ช่วยกันสวด  สายประคำ  จำไว้หนา

ไทยจะพ้น  ทุกข์ร้อน  ที่เป็นมา

ดังพระแม่  ทรงสัญญา  พาพ้นภัย

แม้ร่างกาย  ยังอยู่  ในโลกนี้

ดวงจิตสิ  อยู่ใน  สรวงสวรรค์

อยู่เบื้องหน้า  พระมารดา  วิลาวัลย์

ใกล้พระแม่  เป็นสุขสันต์  สวรรค์เอย     


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น