วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ธรรมชาติ


       เขียวขจีพงพนา
พยัคฆาก็ฮีกเหิม
สวยงามน่าชวนเชิญ
สรรพสัตว์พักอาศัย
 

       แผ่นฟ้ากว้างปกขุนเขา
อินทรีย์เจ้าจะเหิรหาว
ใต้ทะเลสวยเพริศพราว
เหล่ามัจฉาระเริงชล
  
 
        หาดทรายขาวสะอาด
งามพิลาสทุกแห่งหน
บุพชาติงามเหลือล้น
ผีเสื้อน้อยลอยวนเวียน
 
  

       สรรพสิ่งมีแปรผัน
ฤดูกาลมีแปรเปลี่ยน
เกื้อกูลกันไม่เบียดเบียน
สวรรค์พิภพเพี้ยงเคียงคู่กัน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น