วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี (ตอนที่ 1)


Our Lady of Good Success
แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี

เวลานั้นเป็นปี 1582 ซิสเตอร์มาเรียนา คุณแม่อธิการแห่งคณะคอนเซ็บชั่นนิสต์ รู้สึกเป็นทุกข์ใจจากการกระทำของซิสเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของท่านผู้หนึ่ง  ซิสเตอร์จึงไปหาพระเยซูเจ้าในโบสถ์ของคณะและปรับทุกข์กับพระองค์เกี่ยวกับความทุกข์นี้  ท่านวอนขอพระองค์ให้ทรงช่วยเหลือ
ขณะที่ท่านกำลังสนทนากับพระองค์ที่พระรูปของพระเยซูเจ้านี้  ซิสเตอร์ก็ได้ยินเสียงดังก้องและโบสถ์ก็กลับมืดสนิทเหมือนมีเมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์ไว้
ซิสเตอร์เงยหน้ามอง แล้วท่านก็เห็นพระแท่นส่องแสงเจิดจ้าเหมือนกลางวัน  ตู้ศีลเปิดออกและท่านเห็นพระเยซูเจ้าทรงกำลังทนทุกข์เหมือนขณะที่อยู่บนเนินเขากอลโกธา  พระองค์ทรงทุกข์ระทมโดยมีพระมารดาพรหมจารีย์  น.ยอห์น และมารีย์ มักดาเลนาอยู่แทบพระบาท
เมื่อเห็นภาพนี้ ซิสเตอร์มาเรียนา ด้วยความถ่อมตนคิดว่าท่านเป็นคนบาป  ท่านกราบนมัสการโดยหมอบราบลงกางแขนออกเป็นรูปกางเขน แล้วพูดว่า “พระเยซูเจ้า ลูกเป็นคนบาป โปรดลงโทษลูกและให้อภัยคนอื่นๆด้วยเถิด”
อารักขเทวดาของซิสเตอร์มาพยุงให้ท่านลุกขึ้น แล้วบอกท่านว่า “อย่าตำหนิตัวเองเลย  จงลุกขึ้นและเข้าไปหาพระองค์เถิด  เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาที่จะเปิดเผยความลับยิ่งใหญ่ให้แก่เธอ”
ซิสเตอร์จึงลุกขึ้น  ท่านเห็นหยาดน้ำตาของพระมารดาพรหมจารีย์ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง  ท่านจึงพูดกับพระนางว่า “พระมารดาของลูก  ลูกเป็นผู้ที่ทำให้พระมารดาเศร้าพระทัยหรือ?” 

“ไม่ใช่ลูกหรอก แต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม”

 (ข้อความข้างบนและข้างล่างนี้นำมาจาก magazine Chiesa Viva; Apostolate of Our Lady of succeed)

ความลับอันยิ่งใหญ่

ขณะนั้นเองซิสเตอร์ได้ยินเสียงของพระบิดานิรันดร พระองค์ตรัสว่า “การลงโทษนี้มีสำหรับศตวรรษที่ 20 “
แล้วนั้นซิสเตอร์ก็เห็นดาบ สามเล่ม อยู่เหนือพระเศียรของพระคริสตเจ้า  แต่ละอันมีอักษรเขียนเอาไว้ดังนี้ 

เล่มที่ 1 – “เราจะลงโทษคำสอนนอกรีต   I shall punish heresy

เล่มที่ 2 – “เราจะลงโทษการเสื่อมศรัทธา   I shall punish impiety

เล่มที่ 3 – “เราจะลงโทษความไม่บริสุทธิ์   I shall punish impurity

แล้วคุณแม่ได้รับความเข้าใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 แม่พระตรัสต่อไปว่า “ลูกที่รัก ลูกจะยอมอุทิศตนเองเพื่อคนในเวลาดังกล่าวนี้ได้หรือไม่?  ซิสเตอร์มาเรียนาตอบว่า “ลูกยินดีค่ะ”
ระยะเวลาจากปี 1582 มาจนถึงเริ่มต้นศตวรรษที่ 20 เป็นเวลา 318 ปี  เรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองควิโต (ปัจจุบันนี้คือประเทศเอกวาดอร์)  ซิสเตอร์มาเรียนา เดอ เยซู ทอร์เรส ได้รับการแจ้งล่วงหน้านานถึง 300 ปีจากพระเยซูเจ้าว่า การลงโทษอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้นในโลก  และท่านน้อมรับความทุกข์สำหรับประชาชนในศตวรรษนั้น  ฟังดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหม?  ตอนแรกที่ผมอ่านเรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อน ผมก็รู้สึกอย่างนั้น

เดินทางไปที่ควิโต

ควิโตเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์  มีพลเมืองอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน อยู่ที่ความสูง 9,350 ฟุตบนเทือกเขาแอนดิส  ควิโตอยู่สูงกว่าเส้นศูนย์สูตร 18 ไมล์
คอนแวนต์ของคณะแม่พระปฏิสนธินิรมลอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองเก่า  เป็นที่พักอาศัยของคุณแม่อธิการมาเรียนาและบรรดาซิสเตอร์ในความดูแลของท่าน  เหตุการณ์อันน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านที่นี่ และผมได้มาแสวงบุญ ณ. สถานที่แห่งนี้ เราได้รับสิทธิพิเศษให้เป็นผู้ช่วยในพิธีมิสซาภาษาลาตินที่นี่ด้วย

ทำไมจึงเป็นศตวรรษที่ 20 ?

เราต้องจำไว้ว่า วิถีทางของพระเป็นเจ้านั้นไม่ใช่วิธีการของเรา  เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากว่า เหตุใดพระเป็นเจ้าจึงทรงเลือกซิสเตอร์ที่แสนธรรมดาท่านนี้ ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่ห่างไกลบนเทือกเขาแอนดิสในอเมริกาใต้ และมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 16  และยังถามท่านว่ายินดีจะน้อมรับความทุกข์สำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 หรือไม่?
ลองคิดดูซิว่า  มีอะไรในศตวรรษที่ 20 ซึ่งทำให้พระเป็นเจ้าทรงพิโรธล่วงหน้าถึง 300 ปีก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น?  และมีอะไรที่สำคัญพิเศษมากจนกระทั่งพระองค์ต้องทรงขอร้องบางคนให้น้อมรับความทุกข์ทรมานเพื่อที่การลงโทษนั้นจะได้บรรเทาเบาลงได้บ้าง? (โดยอาศัยพระเมตตาของพระองค์)  หลังจากที่ผมได้ค้นคว้าดูจากแหล่งข้อมูลเว็ปไซต์http://www.scaruffi.com/politics/massacre.html ระบุว่าในระหว่างศตวรรษที่ 20 ได้เกิด สงคราม/ความขัดแย้ง/การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มากกว่า 110 ครั้ง และทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปทั้งหมด 100 ล้านคน  ตัวเลขนี้ไม่รวมจำนวนของทารกที่ถูกทำแท้ง ซึ่งน่าจะมากเป็นสองเท่าหรือมากกว่านั้น  แน่นอนว่า เรื่องนี้เป็นสาเหตุของการขัดเคืองพระทัยของพระเป็นเจ้าเป็นอย่างยิ่ง  และมันเรียกร้องพระยุติธรรมของพระองค์
แต่เมื่อพิจารณาคำทำนาย “เราจะลงโทษคำสอนนอกรีต, เราจะลงโทษการเสื่อมศรัทธา, เราจะลงโทษความไม่บริสุทธิ์”  ดูเหมือนจะไม่มีคำที่เกี่ยวข้องกับ สงคราม หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือสงครามกลางเมือง  ถ้าเช่นนั้น คำสอนนอกรีต,การเสื่อมศรัทธา และความไม่บริสุทธิ์ จะมาจากอะไร? หรือจะมาจากที่ไหน?  คุณแม่อธิการมาเรียนาได้รับพระหรรษทานพิเศษจะพระเป็นเจ้า  ท่านยังได้รับการเยี่ยมเยือนจากแม่พระและพระตรีเอกภาพหลายครั้งด้วย  เราจึงสนใจอยากทราบถึงเหตุผล  คำอธิบาย จากคุณแม่อธิการด้วยตัวท่านเอง  เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุใดพระเป็นเจ้าจึงทรงแจ้งว่าศตวรรษที่ 20 เป็นเวลาที่มีความชั่วร้ายเป็นพิเศษ

แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1594  แม่พระทรงประจักษ์แก่คุณแม่อธิการมาเรียนา  ท่านเล่าว่า  เวลานั้นท่านกำลังทำกิจใช้โทษบาปซึ่งได้ทำเป็นเวลานานหลายวันแล้ว  ทันใดนั้นมีเสียงอันอ่อนหวานเรียกชื่อของท่าน “ท่านจึงลุกขึ้นทันทีและได้เห็นสตรีผู้งดงามอยู่เบื้องหน้าของท่าน  พระนางทรงอุ้มพระเยซูกุมารด้วยแขนซ้าย  ส่วนที่แขนขวา ทรงถือไม้เท้าสังฆราชมียอดเป็นไม้กางเขนประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่สวยงามและไม่พบที่ใดในโลก
ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความยินดี และพูดว่า “สุภาพสตรีผู้งดงามยิ่ง  ท่านเป็นใครและมีความประสงค์อะไร? ท่านไม่ทราบหรือว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงซิสเตอร์ที่ยากจน ซึ่งมีความรักต่อพระเป็นเจ้ามากล้น  แต่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์และเจ็บปวดใจ?
แม่พระตรัสว่า “แม่คือ พระมารดามารีย์แห่งผลสำเร็จที่ดี  ราชินีแห่งสวรรค์และโลก”  หลังจากนั้นแม่พระทรงอธิบายถึงเหตุผลในการประจักษ์มา  พระนางทรงอธิบายว่าพระนางกำลังถือไม้เท้าสังฆราช “เพราะแม่ปรารถนาที่จะปกครองคอนแวนต์แห่งนี้ในฐานะอธิการและมารดา  ในไม่ช้านักพรตฟรังซิสกันจะไม่ได้เป็นผู้ปกครองคอนแวนต์แห่งนี้ต่อไป  จึงเป็นสาเหตุที่การปกป้องคุ้มครองของแม่มีความจำเป็นมากยิ่งกว่าเดิม  การทดสอบอันยากลำบากนี้จะดำเนินไปจนสิ้นสุดศตวรรษ  ด้วยการแบ่งแยกนี้  ซาตานจะเริ่มต้นพยายามทำลายผลงานของพระเป็นเจ้า  โดยใช้ลูกสาวบางคนของแม่ที่จิตใจอ่อนแอและหละหลวม  แต่มันจะทำไม่สำเร็จ  เพราะแม่เป็นราชินีแห่งชัยชนะและพระมารดาแห่งผลสำเร็จที่ดี  และขอประกาศว่า  แม่ปรารถนาให้เป็นที่รับรู้ตลอดเวลาว่าคอนแวนต์แห่งนี้และผู้ที่อาศัยที่นี้อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของแม่”

อนาคตของประเทศ

ในระหว่างการประจักษ์ครั้งที่สาม  แม่พระทรงตรัสล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ในอนาคตของประเทศซึ่งคอนแวนต์นี้ตั้งอยู่ “ในไม่ช้า  ดินแดนซึ่งลูกอาศัยอยู่นี้จะไม่เป็นอาณานิคมอีกต่อไปแต่จะเป็นสาธารณรัฐอิสระ และมีชื่อว่า เอกวาดอร์  จำเป็นต้องมีวิญญาณวีรชนที่กล้าเผชิญหน้ากับหายนะภัยที่มาเป็นส่วนตัวและส่วนรวม  ณ.สถานที่แห่งนี้  ในคอนแวนต์นี้  พระเป็นเจ้าจะทรงพบวิญญาณเหล่านี้เสมอ  ซึ่งเป็นเหมือนดอกไวโอเล็ตที่ซ่อนตัวอยู่  วิบัติแก่ควิโตที่ปราศจากคอนแวนต์นี้!  กษัตริย์ทรงอำนาจที่สุดของโลกนี้ ด้วยความร่ำรวยของพระองค์ จะไม่สามารถสร้างอาคารหลังใหม่บนสถานที่แห่งนี้ได้  เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นของพระเป็นเจ้าแล้ว”
“ในศตวรรษที่ 19 ประธานาธิบดีที่เป็นคริสตชนที่แท้จริงจะมา  พระเป็นเจ้าจะทรงประทานกิ่งปาล์มแห่งมรณสักขีให้ท่านบนจัตุรัสที่เชื่อมต่อกับคอนแวนต์ของแม่  ท่านจะยกถวายสาธารณรัฐเอกวาดอร์แด่ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า-องค์พระบุตรสุดที่รักของแม่ – และด้วยการยกถวายนี้จะทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกคงอยู่ในประเทศนี้ได้ในปีต่อๆไป ซึ่งเป็นปีที่ยากลำบากมากของพระศาสนจักร”

ความถูกต้อง

210ปีต่อมา  วันที่ 19 สิงหาคม 1809 เริ่มต้นของศตวรรษที่ 19  เอกวาดอร์ได้รับการประกาศให้เป็นสาธารณรัฐ  ต่อมาในปี 1861  กาเบรียล การ์เซีย  โมเรโน ได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศ  และในปี 1873 ท่านได้ยกถวายประเทศเอกวาดอร์แด่ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า  ตามที่แม่พระทรงแจ้งล่วงหน้าไว้   และอีกสองปีต่อมาในวันที่ 6 สิงหาคม 1875  การ์เซีย โมเรโน ถูกลอบยิงเสียชีวิต  ร่างของประธานาธิบดีร่วงหล่นลงมาจากวังของประธานาธิบดี ตกมาที่ทางเดินด้านล่างซึ่งอยู่ในจัตุรัสที่เชื่อมต่อกับคอนแวนต์ของซิสเตอร์คอนเซ็ปชั่นนิสต์  เหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่แม่พระทรงแจ้งไว้ล่วงหน้าทุกประการ

ศัตรู

ใครหรือที่ต้องการลอบสังหารประธานาธิบดีที่ดีและมีผลงานเช่นนี้?  ระหว่างที่แม่พระทรงประจักษ์และตรัสล่วงหน้าถึงเหตุการณ์เหล่านี้  พระนางทรงตรัสถึงศัตรูเอาไว้ด้วย “ในปีเหล่านั้น  ลัทธิชั่วร้ายเมซอนจะควบคุมรัฐบาลกลาง  และจะหาหนทางในการเบียดเบียนนักบวชที่ประจำอยู่ในอารามทุกแห่ง  มันจะโจมตีอย่างรุนแรงต่อ”ผู้ที่เป็นของแม่”  คำว่า “ผู้ที่เป็นของแม่” ซึ่งแม่พระทรงตรัสนั้นหมายถึงคอนแวนต์แห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระ  และความพยายามที่จะทำลายนี้ก็ไม่ประสพผลสำเร็จ เพราะการเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือจากสวรรค์
เมื่อผมอ่านคำทำนายนี้เป็นครั้งแรก ก็มีคำถามผุดขึ้นในใจ  เพราะเมื่อค้นคว้าจากหนังสือซึ่งกล่าวว่า  “สตรีผู้นี้จะเหยียบหัวของเจ้า”  สมาคมลับฟรีเมซอนยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นจนกระทั่งปี 1717  ดังนั้นเมื่อกลับไปยังควิโต  ผมก็มีคำถามในใจว่า  แม่พระทรงตรัสถึงลัทธิฟรีเมซอนล่วงหน้า 118 ปีก่อนที่มันจะอุบัติขึ้นหรือ? หรือจะมีคำอธิบายอย่างอื่น?
เมื่อผมถามคำถามนี้กับหลายคนที่อยู่ในควิโต  ตอนที่เราไปแสวงบุญ  ดูเหมือนจะไม่มีใครที่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้  คำอธิบายที่ดีที่สุดที่เราได้รับก็คือ “แม่พระตรัสทำนายถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดโดยไม่ผิดพลาด  อาทิเช่น  เอกวาดอร์จะเป็นรัฐอิสระ เป็นเวลานานก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น  ดังนั้นพระนางย่อมทรงทราบว่าลัทธิฟรีเมซอนจะเกิดขึ้น”
คำตอบนี้มาจาก Dr. Marian Horvat (traditioninaction.org),ซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้มากที่สุดเกี่ยวกับแม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี  เธอได้ศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้  เธออธิบายว่า เอกสารต้นฉบับ (ที่ซิสเตอร์มาเรียนาเขียนด้วยมือ) ได้สูญหายไป หรือถูกซ่อน หรือถูกวางไว้ผิดที่ – ดังนั้นจึงไม่มีใครตอบได้อย่างมั่นใจ  ไม่ว่าซิสเตอร์มาเรียนาจะใช้คำใดในภาษาสเปนระบุถึงสมาคมลับ หรือ นิกายลับ ของฟรีเมซอน  ในเวลาที่หนังสือของซิสเตอร์ถูกแปลออกมา  ศัตรูก็ถูกเปิดเผยชัดเจนแล้ว

พระรูป

ในการประจักษ์ของแม่พระดังที่เล่าไว้ข้างบน  แม่พระทรงสั่งให้ซิสเตอร์มาเรียนาจัดทำพระรูปที่เหมือนกับภาพประจักษ์  พระรูปถูกวางไว้บนเก้าอี้ที่นั่งของอธิการ  ดังนี้  แม่พระจึงทรงเป็นดังที่ตรัสไว้ “แม่จะเป็นผู้ปกครองคอนแวนต์ของแม่”
แม่พระยังทรงระบุชื่อของช่างที่จะแกะสลักพระรูปด้วย  และเพื่อทำให้สัดส่วนของพระรูปมีความถูกต้อง  แม่พระทรงอนุญาตให้ซิสเตอร์มาเรียนาใช้สายรัดเอวของซิสเตอร์มาเรียนา  วัดสัดส่วน ส่วนสูงของพระนาง  แม่พระทรงปรารถนาให้พระรูปสูง 5 ฟุต 9 นิ้ว  การทำพระรูปสำเร็จลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ตามการออกแบบของแม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี
 
แต่พระรูปศักดิ์สิทธิ์ แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี  สร้างเสร็จอย่างอัศจรรย์ด้วยฝีมือของ  น. อัครเทวดามีคาแอล  น.อัครเทวดากาเบรียล และ น.อัครเทวดาราฟาแอล  พระรูปประทับยืนอยู่เหนืออาสน์ของอธิการในคอนแวนต์  ณ.ที่นั่นพระมารดาทรงเป็นอธิการและพระมารดา  ดังที่พระนางทรงปรารถนาและทรงสัญญา
ทำใมคอนแวนต์แห่งนี้จึงเป็นที่พอพระทัยของแม่พระเป็นพิเศษ?  พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับคุณแม่มาเรียนาในการประจักษ์ครั้งหนึ่งว่า “จงรู้เถิดว่า คำภาวนาของนักบวชได้แทงทะลุในดวงหทัยของพระเจ้าและโลกจะได้รับในสิ่งที่ไม่อาจได้รับด้วยพละกำลังของตนเองได้  ลูกสาวแห่งดวงหทัยนิรมลของพระมารดาเป็นลูกๆที่เราพอใจมาก  เพราะพวกลูกได้รับการประจญและการเบียดเบียนอย่างสาหัสจากการกระทำของเจ้างูเจ้าเล่ห์  ซึ่งมันจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่กลับจะทำให้มันยิ่งทุกข์ทรมานอย่างมากบนโลกนี้   ส่วนลูกก็จะได้รับผลบุญยิ่งใหญ่ในชีวิตนิรันดร”
            แม่พระยังทรงบอกกับคุณแม่มาเรียนาว่า “แม่จะอยู่ที่นี่และจะปกครองคอนแวนต์ของแม่โดยอาศัยพระรูปมหัศจรรย์ที่แม่สั่งให้ลูกจัดทำขึ้นมาและวางไว้เหนือเก้าอี้ของอธิการ  เพราะฉะนั้น บ้านที่แม่รักนี้ก็จะปลอดภัยและมั่นคง  ส่วนลูกก็จะสามารถส่งมอบขุมทรัพย์อันล้ำค่านี้ให้แก่ผู้สืบทอดเมื่อลูกจบสิ้นชีวิตอันอนิจจังนี้แล้ว  ซึ่งไม่เหมือนกับคอนแวนต์แห่งอื่นๆเพราะสถานที่เหล่านั้นไม่ได้รับการเบียดเบียนทั้งภายในและภายนอก – ถึงกับได้รับการเกลียดชัง – เหมือนดังเช่นคอนแวนต์แห่งนี้  ด้วยเหตุนี้ พระเป็นเจ้าจึงทรงรักคอนแวนต์นี้มาก”
พระเยซูกุมารได้เปิดเผยแก่คุณแม่มาเรียนาด้วยว่า “เรารักคอนแวนต์แห่งนี้เพราะที่นี่ถูกก่อตั้งและเป็นสมบัติของพระมารดานิรมลทินของเรา และโดยเราด้วย  เรารักที่นี่มากยิ่งนัก  เพราะลูกอาศัยอยู่ที่นี่และเราจะเห็นลูกอาศัยอยู่ในนี้ตลอดเวลา  ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก เราจะรักษาที่แห่งนี้ไว้”

การโจมตีของกลุ่มเมซอน

ในระหว่างการประจักษ์ครั้งที่ 4  แม่พระตรัสแก่ซิสเตอร์มาเรียนาว่า “ดังนั้น แม่ขอบอกลูกว่า ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และไปจนถึงกลางศตวรรษที่ 20  บริเวณนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นอาณานิคมและจะกลายเป็นสาธารณรัฐแห่งเอกวาดอร์ในเวลาต่อมา  ความทุกข์เวทนาจะบังเกิดขึ้น  จะมีการคอร์รัปชั่นไปทั่ววงการต่างๆ  เพราะซาตานต้องการปกครองอย่างสมบูรณ์โดยอาศัยลัทธิเมซอนนิก  พวกมันจะพุ่งเป้าไปที่เด็กๆเป็นพิเศษเพื่อเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชั่นให้แพร่กระจายไป  วิบัติแก่เด็กๆในยุคสมัยนี้
“จะมีความยากลำบากในการรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง  พวกเขาจะได้รับศีลอภัยบาป  เฉพาะเมื่อเขายังเรียนอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น  เพราะปีศาจจะใช้ความพยายามอย่างหนักในการทำลายสิ่งเหล่านี้โดยอาศัยบุคคลที่มีตำแหน่งและมีอำนาจ  เหตุการณ์เดียวกันจะเกิดขึ้นกับศีลมหาสนิทด้วย  อนิจจา!แม่ปวดร้าวใจแสนสาหัสนักในการแสดงให้ลูกเห็นถึงการทุรจารจำนวนมากมาย – ทั้งในที่สาธารณะและในที่ลับ – สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจากการกระทำล่วงเกินต่อศีลมหาสนิท
“และบ่อยครั้ง  ในระหว่างสมัยของศัตรูของพระเยซูคริสตเจ้านี้  ที่ถูกปลุกปั่นโดยปีศาจ  พวกเขาจะขโมยศีลมหาสนิทจากโบสถ์  เพื่อที่พวกเขาจะกระทำการเหยียบย่ำศีลมหาสนิท  องค์พระบุตรศักดิ์สิทธิ์ของแม่จะทอดพระเนตรเห็นพระองค์เองถูกโยนทิ้งบนพื้นดินและถูกเหยียบย่ำโดยเท้าที่สกปรกโสมม  แต่ในช่วงเวลาเหล่านั้นลูกจะได้รับรู้เช่นเดียวกันถึงความรักของแม่ที่หลั่งไหลมาสู่พวกลูก  แม่รักผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้มากสักเพียงไร! และการได้รู้ถึงความรักของแม่ต่อพวกลูกนั้นจะกระตุ้นให้เกิดความรักและความศรัทธาต่อพระรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่
(...)”เพราะเหตุที่ประเทศที่ยากจนนี้ขาดจิตวิญญาณคาทอลิก  ศีลเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ใกล้ตายจะด้อยค่า  ประชาชนจำนวนมากจะตายโดยไม่ได้รับศีลเจิมนี้ – ด้วยสาเหตุจากการละเลยของคนในครอบครัวของเขา หรือจากการรับรู้อย่างผิดๆถึงผลดีของศีลนี้ต่อผู้เจ็บป่วย  ปีศาจจะกระตุ้นให้บางคนเป็นกบฏต่อจิตวิญญาณของพระศาสนจักรคาทอลิกและจะทำให้วิญญาณของคนนับไม่ถ้วนไม่ได้รับพระหรรษทาน, การปลอบประโลมใจ และพละกำลังที่จำเป็นที่ช่วยให้รอดพ้นจากเวลานั้นไปสู่ชีวิตนิรันดรได้  แต่บางคนจะตายโดยไม่ได้รับศีลเจิมเป็นเพราะพระยุติธรรมและการลงโทษอันลึกลับของพระเป็นเจ้า
“สำหรับศีลสมรส  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรของพระองค์  ก็จะถูกโจมตีและถูกล่วงเกินอย่างหนักเช่นเดียวกัน  ลัทธิฟรีเมซอน ซึ่งจะมีอำนาจ  จะบังคับใช้กฎหมายโดยมีจุดประสงค์ให้คนไม่ต้องรับศึลสมรสนี้  โดยทำให้ทุกคนสามารถอยู่กินกันในบาปได้ง่ายๆ  เป็นการทำให้ลูกๆของพวกเขาที่เกิดมาอย่างไม่ถูกต้องอดรับศีลล้างบาปจากพระศาสนจักร (เป็นกฏของพระศาสนจักรที่ไม่สามารถล้างบาปเด็กที่เกิดมาโดยไม่ได้รับศีลสมรสอย่างถูกต้อง  เพราะพ่อแม่จะไม่สามารถให้การอบรมลูกแบบคาทอลิกได้)
“จิตวิญญาณของคาทอลิกจะเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว  แสงสว่างอันทรงคุณค่าแห่งความเชื่อจะค่อยๆสูญหายไป  ทำให้เกิดการคอร์รัปชั่นกระจายอยู่ทั่วไปในทุกกิจการ  สิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการศึกษาตามวิถีทางโลก  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์และนักบวชสูญสลายไปด้วย
“ศีลบรรพชาอันศักดิ์สิทธิ์จะถูกดูหมิ่น  เยาะเย้ย และเหยียดหยาม  เพราะในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้  พระศาสนจักรของพระเป็นเจ้าและแม้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเอง  ก็ทรงถูกดูหมิ่นและเหยียดหยามมาก่อนแล้วตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จมาในฐานะพระสงฆ์  ปีศาจจะพยายามเบียดเบียนผู้รับใช้ของพระเยซูเจ้าในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  มันจะออกแรงอย่างหนักและโหดร้ายในการแบ่งแยกพระสงฆ์และนักบวชให้เบี่ยงเบนออกจากจิตวิญญาณแห่งกระแสเรียกของพวกท่านและจะหลอกล่อพวกเขาหลายคน  พระสงฆ์ที่ถูกหลอกนี้จะพูดให้ร้ายต่อคริสตชน  จะสร้างความเกลียดชังในบรรดาผู้ที่เป็นคาทอลิกที่ไม่ดีและในศัตรูของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  พระสงฆ์อื่นๆทั้งหมดจะพลอยถูกเกลียดชังไปด้วย  ซาตานที่ดูเหมือนจะมีชัยชนะจะนำความทุกข์ยากลำบากใหญ่หลวงมาสู่ผู้อภิบาลที่ดีของพระศาสนจักร  มาสู่พระสงฆ์ที่ดีหลายองค์  และมาสู่ผู้อภิบาลสูงสุดและผู้แทนของพระคริสต์บนแผ่นดิน ผู้ซึ่งเป็นนักโทษในวาติกัน(พระสันตะปาปา)   ท่านเหล่านั้นจะหลั่งน้ำตาแห่งความขมขื่นเบื้องเฉพาะพระพักตร์พระเยซูเจ้าและพระเป็นเจ้า  วอนขอแสงสว่าง,ความศักดิ์สิทธิ์และความดีพร้อมสำหรับพระสงฆ์นักบวชและฆราวาสของแผ่นดินนี้  ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และบิดาของพวกเขา
“ยิ่งไปกว่านั้น  ในยุคสมัยแห่งความทุกข์ยากนี้  จะมีความฟุ้งเฟื้อสุรุ่ยสุร่ายซึ่งจะล่อลวงผู้คนให้ตกในบาปและมันจะทำให้วิญญาณที่เหลาะแหละจำนวนมากนับไม่ถ้วนต้องสูญเสียไป  ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาจะหาไม่พบในบรรดาเด็กๆทั้งหลาย  หรือการแต่งกายที่สุภาพ(modesty -หมายถึงการแต่งกายที่ปกปิดมิดชิด)ก็จะไม่พบในหญิงสาว  ในช่วงเวลาวิกฤตินี้  มีความจำเป็นต้องได้รับการอภิบาลจากพระศาสนจักรเป็นอย่างยิ่ง  แต่ผู้ที่ควรจะพูดกลับเงียบเสีย”

“ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเหล่านี้”

ศตวรรษที่ 20 คือศตวรรษที่กล่าวถึงนี้  เพราะหลายแห่งในโลกมีความฟุ้งเฟื้อสุรุ่ยสุร่าย (และมีวิญญาณเหลาะแหละมากมายสักเพียงใดที่สูญเสียไปแล้ว?)  และคงไม่ต้องบอกก็รู้กันดีว่า  ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาในเด็กนั้นก็เป็นสิ่งที่หายากด้วย  ยิ่งการแต่งกายที่สุภาพในผู้หญิงด้วยแล้วยิ่งหายากในปัจจุบัน  ฟังดูเหมือนเรากำลังดำรงชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้  ซึ่งแม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดีตรัสไว้ล่วงหน้าเมื่อหลายร้อยปีก่อน  และทรงเรียกช่วงเวลานี้ว่า  เวลาแห่งความทุกข์ยาก (unhappy time)   แต่ยังมีอีก....
แม่พระตรัสว่า  ในช่วงเวลาวิกฤตินี้  มีความจำเป็นต้องได้รับการอภิบาลจากพระศาสนจักรเป็นอย่างยิ่ง  แต่ผู้ที่ควรจะพูดกลับเงียบเสีย  ในที่นี้หมายถึงใครล่ะ?
ซิสเตอร์มาเรียนา เดอ เยซู ทอร์เรส  ปรารถนาจะเป็นผู้ที่ถูกปกปิดซ่อนไว้  ในระหว่างการประจักษ์ครั้งที่ 5 ของแม่พระ  ท่านจึงวอนขอพระหรรษทานพิเศษต่อแม่พระ “พระหรรษทานที่ลูกวอนขอคือ ขอพระแม่ปกปิดชื่อของลูก  เพื่อที่จะมีเพียงพระแม่ในฐานะราชินีและผู้ปกครองเท่านั้นที่จะทรงได้รับเกียรติ  ส่วนลูกจะถูกปกปิดซ่อนไว้เสมอ”
แม่พระตรัสตอบว่า “ลูกที่รักแห่งดวงหทัยของแม่  ความถ่อมตนของลูกเป็นที่พอใจของแม่มาก  (...)  เพราะคำขอร้องของลูกที่ให้ชื่อของลูกถูกปกปิดซ่อนไว้นั้น ทำให้แม่พอใจ  และแม่จะให้ตามที่ลูกขอ  จงบอกพระสังฆราชว่า  เป็นความปรารถนาของแม่และความปรารถนาขององค์พระบุตรของแม่ที่จะให้ชื่อของลูกถูกปกปิดในทุกกรณี  ทั้งในและนอกอาราม  เพราะเป็นการไม่เหมาะสมที่ใครๆในยุคนี้จะรู้รายละเอียดหรือรู้ว่าพระรูปนี้ถูกทำขึ้นอย่างไร  เพราะความรู้นี้จะเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนในศตวรรษที่ 20”
“แต่จงรู้ไว้ด้วย  ลูกสาวสุดที่รักของแม่  เมื่อชื่อของลูกเป็นที่รู้จักในศตวรรษที่ 20 จะมีหลายคนที่ไม่เชื่อ  และพูดว่าความศรัทธานี้มิได้เป็นที่พอพระทัยของพระเป็นเจ้า....ซึ่งหมายถึงความเชื่ออย่างซื่อๆในความจริงของการประจักษ์ของแม่แก่ลูก  คำทำนายของแม่นั้นมีไว้สำหรับวิญญาณที่ถ่อมตนและว่านอนสอนง่ายซึ่งยอมรับพระหรรษทานนี้  เพราะพระบิดาสวรรค์ของเราทรงบอกความลับแก่ผู้มีหัวใจซื่อๆเท่านั้น  ไม่ใช่สำหรับผู้มีใจเย่อหยิ่งที่ทำราวกับว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว  เขาพอใจแต่ความรู้อันว่างเปล่าของเขาเท่านั้น"
 “ในยุคสมัยนั้น  พระศาสนจักรจะพบว่าตนถูกโจมตีจากกลุ่มลัทธิเมซอนนิกที่ชั่วร้าย  และแผ่นดินเอกวาดอร์ที่น่าสงสารจะคร่ำครวญเพราะการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นทั่วไป  จากการฟุ้งเฟื้อ  จากหนังสือที่ไม่บริสุทธิ์ และจากการศึกษาตามวิถีทางโลก  ความเลวร้ายของความไม่บริสุทธิ์  การผรุสวาท และการดูหมิ่นต่อศาสนาจะครอบครองยุคสมัยแห่งความทุจริตและไร้ค่านี้  และผู้ที่ควรพูดกลับเงียบเสียง”

แม่พระตรัสอีกครั้งหนึ่ง ถึง “ผู้ที่ควรพูด” แต่ไม่พูด

ในวันฉลองพระคริสตกายาในปี 1623 ซิสเตอร์มาเรียนาได้เห็นนิมิตของอนาคต  เมื่อท่านอยู่ในสัมพันธญาณ  ท่านเห็น “ประเทศนี้จะได้รับพระหรรษทานและพระเมตตา อันเป็นผลมาจากความศรัทธาของสาธารณชนต่อศีลมหาสนิท ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษหน้า” (คือการแห่ศีลมหาสนิทในที่สาธารณะ) ท่านเห็นว่าความศรัทธานี้ “กระตุ้นความโกรธแค้นของปีศาจ  มันจะทำการแก้แค้นต่อความศรัทธาซึ่งจะมีอยู่ในบุตรของพระเจ้า  และเพื่อให้เป็นไปตามความตั้งใจของมัน  มันควานหาลูกของมันในประเทศนี้ที่สูญเสียความเชื่อไป อันเนื่องมาจากพ่อแม่และพี่ของพวกเขา  คนเหล่านั้นอยู่ในชนบท  พวกเขาจะต่อสู้กับพระศาสนจักรในอาณาเขตของพวกเขาและพยายามหยุดยั้งการแสดงความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทในที่สาธารณะ  พวกเขาได้เข้าเป็นสมาชิกของซาตานแล้วโดยการเป็นสมาชิกของกลุ่มลัทธิเมซอนนิก
ซิสเดอร์เห็นในนิมิตว่า  กลุ่มชายฉกรรจ์ที่ปราศจากความเชื่อเหล่านี้ก่อตัวขึ้นมาจากบรรดาบุตรไร้ค่าของพระศาสนจักรคาทอลิก  พวกเขาจะทำการต่อต้านพระศาสนจักรและพยายามทำลายการแห่ศีลมหาสนิทในที่สาธารณะซึ่งเป็นการดึงดูดพระพรของพระเป็นเจ้า  เหตุการณ์นี้เป็นเวลาแห่งความเศร้าและปวดร้าวใจสำหรับผู้มีความเชื่อทุกคนในพระศาสนจักร  เพราะจะทำให้จำนวนผู้มีความเชื่อ  รวมทั้งพระสงฆ์นักบวช  มีจำนวนลดน้อยลง
พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้ซิสเตอร์เห็นถึงความชั่วร้ายป่าเถื่อนของลัทธิเมซอนและโรคติดต่อของมันที่จะเข้ามาสู่สวนองุ่นอันสวยงามและสมบูรณ์ของพระศาสนจักร  มันจะทำลายจนราบเรียบไม่เหลืออะไรเลย  (...)  ซิสเตอร์ได้เห็นความไม่ซื่อสัตย์ของผู้อภิบาลต่อกระแสเรียกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา  และวิธีการอันไร้ค่าที่บางคนจะนำมาสู่การเสียสละอุทิศตนอันศักดิ์สิทธิ์  ซิสเตอร์พิจารณาถึงสาเหตุของสิ่งเหล่านี้และวิญญาณของท่านก็ถูกปกคลุมด้วยความเศร้าโศกจนสุดพรรณา

 
ฆาตกรคือ เฟาสติโน  ราโย ใช้มีดมาเซตเต้แทง  และพรรคพวกอีกสามคนที่ตามมายิงด้วยปืนรีวอร์เวอร์หลายนัด
 
 
 
ประธานาธิบดี แบกกางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
ประธานาธิบดียกถวายประเทศเอกวาดอร์แด่ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น