วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี (ตอนที่ 6)


การประจักษ์ของอัครเทวดาสามองค์  - 21 ม.ค. 1610
 
วันที่ 21 ม.ค. 1610 เวลา 1.00 น. ตอนเช้า ในการประจักษ์ของแม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดีต่อคุณแม่มาเรียนา  จะเริ่มต้นด้วยการมาของเหล่าทูตสวรรค์ที่ร้องบรรเลงเพลงแห่งสวรรค์และหมู่นิกรเทวดามากมายที่สวยงาม  และในท่ามกลางนิกรเทวดามากมายนี้  คุณแม่มาเรียนาได้เห็น อัครเทวดาสามองค์  คือ น.อัครเทวดามีคาแอล  น.อัครเทวดากาเบรียล  และน. อัครเทวดาราฟาแอล  พร้อมด้วยเทวดานับไม่ถ้วนอยู่เบื้องหลังของท่าน


ทูตสวรรค์ของพระวจนาตถ์  น.อัครเทวดากาเบียล ได้มาใกล้คุณแม่มาเรียนาและพูดกับท่านว่า
 “เจ้าสาวแห่งองค์พระวจนาตถ์ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ  ลูกสาวผู้ถูกเลือกจากดวงพระทับอันอ่อนโยนของพระนางมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  ราชินีของข้าพเจ้าทั้งหลาย  และเธอผู้เป็นซิสเตอร์สุดที่รักของพวกเรา  เรามาเพื่อมอบสาส์นแห่งสวรรค์  เพื่อบอกกับเธอว่า  ในไม่ช้า  เธอจะได้สนทนากับพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเธอ  องค์ราชินีสูงสุดของเรา  เรามาเพื่อเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับการนี้  เรามาส่องสว่างสติปัญญาของเธอเพื่อที่เธอจะรู้ความจริงของเหตุการณ์นี้และการประจักษ์ในครั้งต่อๆไป  จงอย่าสงสัยเลย  เพราะจะเกิดการอกตัญญูครั้งยิ่งใหญ่ต่อพระเป็นเจ้า”
ทันใดนั้น ใจของคุณแม่มาเรียนาก็สั่นระรัวด้วยความยินดี ท่านรุกร้อนด้วยไฟแห่งความรักและความปรารถนาในสวรรค์และต้องการรับความทุกข์มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเพื่อเลียนแบบพระเยซูเจ้า  พระเป็นเจ้าของท่าน
อัครเทวดาได้กระจายรังสีความสว่างแทรกเข้าไปในจิตใจของท่านซึ่งสลายความกลัวและความสงสัย  เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สลายความมืดออกไป

 
แล้ว  น.อัครเทวดามีคาแอลพูดว่า
“สิ่งสร้างที่ได้รับโชคสูงสุดและสุดที่รักของพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของท่าน”
“เราถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่หัวใจอ่อนแอของเธอ  ในเวลาเดียวกันก็เพิ่มพูนกำลังเพื่อที่จะสามารถรับพระหรรษทานที่จะประทานให้แก่เธอเมื่อเธอสนทนากับพระมารดาและองค์ราชินีของเรา  ความถ่อมตนของเธอจะทำให้จิตสกปรกที่เย่อหยิ่งทะนงสับสน  มันไม่เชื่อฟังและล่วงหล่นจากสวรรค์ลงสู่ขุมนรกที่ลึก  มันจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่เธอได้”
อัครเทวดามีคาแอล สาดส่องรังสีเข้าสู่หัวใจของคุณแม่มาเรียนา ก่อให้เกิดไฟรุกร้อนเหนือธรรมชาติ ทำให้ท่านมีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อพระเป็นเจ้าและพระมารดา  ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความไร้ค่าของตนเอง  และตระหนักถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อท่าน  ที่ได้ทรงเลือกท่านและสนทนากับท่าน

สุดท้าย  น. อัครเทวดาราฟาแอล พูดกับท่านว่า
“สิ่งสร้างที่โชคดี  ผู้ที่พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงพอพระทัยประทับอยู่เหมือนผู้ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ยังคงเป็นมนุษย์  องค์พระผู้ไถ่ทรงให้เธอเป็นเจ้าสาวสุดที่รักของพระองค์  ทรงประทานกางเขนและความทุกข์แก่เธอ  เพื่อที่เธอจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์  จงเตรียมเธอให้พร้อมในวิถีทางนี้เพื่อจะได้สนทนาอย่างสนิทสนมกับพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  องค์ราชินีของเรา  และพรหมจารีย์แห่งพรหมจารีย์ทั้งหลาย ผู้ทรงปฏิสนธินิรมล”
 “องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้มอบภารกิจให้เธอจัดทำพระรูปของพระมารดา – ซึ่งจะได้รับการเคารพตลอดศตวรรษหน้าในอนาคต – รูปแกะสลักซึ่งจะเป็นไปตามคำแนะนำของเธอ”
“เราถูกส่งมาเพื่อรักษาความตาบอดแห่งจิตใจของเธอ  เพื่อที่เธอจะเชื่อในความจริงของการประจักษ์เหล่านี้  ที่เธอกำลังสงสัยอยู่มาจนบัดนี้  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะได้เห็นความจริงอย่างชัดแจ้ง  เพราะความสงสัยเหล่านั้น  ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเป็นเจ้าอย่างยิ่ง จะสูญสลายไป”
อัครเทวดาได้ส่องรังสีมายังจิตใจและหัวใจของท่าน  ท่านเห็นชีวิตทั้งหมดของท่านอย่างชัดเจนและพระหรรษทานทุกประการที่พระเป็นเจ้าและพระมารดาทรงประทานให้แก่ท่าน
ท่านยังได้เห็นความจริงทุกประการของการประจักษ์  และวิญญาณของท่านจะต้องทนทุกข์อย่างไรจนกว่าชีวิตของท่านจะหาไม่ เพราะความทุกข์ทรมานเหล่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิญญาณอื่นๆทุกดวงที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาสู่วิถีทางอันพิเศษนี้
ด้วยความท่วมท้นกตัญญูต่อพระเป็นเจ้าและพระมารดา  คุณแม่มาเรียนาตอบอัครเทวดาทั้งสามว่า
“เจ้าชายผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้แจ้งสาส์นที่ซื่อสัตย์แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด  ดิฉันขอขอบคุณท่านสำหรับแสงสว่างที่ท่านส่องสว่างมายังความเข้าใจของดิฉันและนำความเข้มแข็งมาสู่หัวใจของดิฉัน  สลายความมืดบอดของผู้ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายบนโลกนี้  ดิฉันขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับสิ่งมหัศจรรย์นี้ที่ทรงกระทำในตัวของดิฉัน  ผู้ซึ่งไม่สมควรได้รับสิ่งใดเลย”
 โปรดกลับไปสู่สวรรค์และแจ้งต่อองค์ราชินีผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่า  ทาสผู้น่าสงสารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้นี้  หมอบกราบบนพื้นดิน  รอคอยพระองค์  ให้ทรงกระทำตามพอพระทัย  เพราะดวงใจและทุกสิ่งที่เป็นอยู่ของดิฉันเป็นของพระองค์  เหมือนดังหยดน้ำค้างเล็กๆ  ดิฉันขอถวายตนเองแด่พระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง”
ทูตสวรรค์ทั้งหมดได้จากไปปรากฏอยู่เบื้องเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้าผู้ทรงส่งพวกท่านมา  ท่านมอบคำภาวนาด้วยความถ่อมตนของวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในอารามนี้แด่พระเป็นเจ้า  และมีความยินดีที่ได้รับภารกิจนี้
ส่วนคุณแม่มาเรียนายังคงหมอบกราบอยู่บนพื้น  แขนของท่านกางออกในรูปไม้กางเขน  เพ่งพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าและความจริงแห่งความรักของพระองค์  ท่านอยู่ในท่านี้จนถึงเวลา 2.00 น. แล้วแม่พระก็ทรงประจักษ์มา
______________________________


การบันทึกเรื่องราวของคุณแม่มาเรียนา
คุณแม่มาเรียนาได้เขียนบันทึกเรื่องทั้งหมดที่ท่านได้เห็นและได้ยินตามคำสั่งของผู้ใหญ่  บันทึกของท่านได้รับการรับรองจากพระสังฆราช Most Reverend Pedro de Oviedo  พระสังฆราชองค์ที่ 10 ของควิโต  ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่คุณแม่มาเรียนา  ท่านเขียนบันทึกประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์จากความทรงจำ  ไม่เฉพาะเรื่องราวของท่านเท่านั้น แต่ยังรวมประวัติของเพื่อนผู้ร่วมงานของท่านอีก 8 คนด้วย  พระสงฆ์ฟรังซิสกันผู้เป็นวิญญาณารักษ์ของท่านเหล่านั้นได้เขียนประวัติของพวกเขาด้วย
ในปี 1650  สิบห้าปีหลังจากคุณแม่มาเรียนาเสียชีวิต  Diego  Rodriguez Docampo ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของคุณแม่มาเรียนา  ตามคำสั่งอย่างเป็นทางการของกษัตริย์แห่งสเปนและศาลสูงแห่งเมืองควิโต
ระหว่างปี 1760 – 1770 Fr. Bartholomew Ochoa de Alacano, O.F.M., พระสงฆ์ชาวสเปนที่อาศัยอยู่ในควิโต ได้สืบสาวเรื่องราวและพบความจริงใหม่และเอกสารอีกมากมาย  ท่านได้พิมพ์เรื่องราวของคุณแม่มาเรียนาออกมาเป็นชุดๆ  จนได้เป็นหนังสือเล่มใหญ่  ผลงานชิ้นนี้ได้แพร่หลายไปตามอารามฟรังซิสกันในสเปนและโปรตุเกส  ทำให้เกิดความสนใจกันมาก  ในหนังสือได้เล่าเรื่องประวัติของคอนแวนต์และคำเทศน์ของพระสังฆราชในพิธีฝังศพของคุณแม่มาเรียนาไว้ด้วย
ในปี 1790 Fr. Manuel Souza Pereira, O.F.M. ได้พิมพ์หนังสือประวัติอย่างเข้มข้นโดยอ้างอิงตามเอกสารเริ่มแรก  Father Souza Pereira ชาวโปรตุเกส  ในวัยหนุ่มได้เป็นทหาร  และท่านได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับคุณแม่มาเรียนา  ทำให้ท่านแน่ใจว่าท่านได้รับกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์ฟรังซิสกัน  ต่อมาท่านถูกส่งไปที่ควิโตและได้ทำงานกับพระสังฆราชแห่งควิโต  ท่านศึกษาเรื่องราวของคุณแม่มาเรียนาและสาบานว่าจะไม่หยุดพักจนกว่าจะทำงานเขียนประวัติของคุณแม่มาเรียนาซึ่งมีชื่อว่า “The Admirable Life of Mother Mariana of Jesus” จนสำเร็จสมบูรณ์  ท่านได้ทำหนังสือสำเร็จเป็นหนังสือเล่มใหญ่ทีเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น