วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความสุขมาจากความทุกข์ได้อย่างไร


เป็นบุญของผู้มีใจยากจน เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

เป็นบุญของผู้ได้รับความทุกข์ร้อน เพราะเขาจะได้รับความบรรเทา

คนของโลกคิดว่าคนที่ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมายนั้นเป็นคนมีบุญ แต่มหาบุญลาภบอกว่าไม่ใช่ คนยากจนต่างหากที่มีบุญ ความยากจนในมหาบุญลาภไม่ได้หมายถึงการไม่มีเงินในบัญชีธนาคาร แต่หมายถึงสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเรา นั่นคือความยากจนฝ่ายจิตใจ อันได้แก่การไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าคุณจะเป็นคนร่ำรวยหรือยากจนเงินทองของโลกก็ตาม

เมื่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเชิญคุณแม่เทเรซาไปกล่าวสุนทรพจน์ คุณแม่ทำให้ผู้คนในที่ประชุมตกตะลึงโดยกล่าวถึงคำเชื้อเชิญที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาถึงคุณแม่เทเรซาในฐานะ “บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เพื่อมากล่าวสุนทรพจน์แก่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก” คุณแม่เทเรซากล่าวว่า “เปล่า อินเดียไม่ใช่ประเทศที่ยากจน อินเดียเป็นประเทศที่ร่ำรวย มั่งคั่งร่ำรวยทางด้านจิตวิญญาณที่แท้จริง และอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวย หากแต่เป็นประเทศที่ยากจน  ยากจนจนต้องฆ่าบรรดาเด็กทารกที่ไม่มีโอกาสเกิดมา”

ทำไมน่ะหรือ? ก็เพราะผู้เป็นแม่กลัวว่าทารกเหล่านั้นโตขึ้นจะยากจน หรือจะทำให้เธอยากจน แม่กลัวว่าจะไม่สามารถหาเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูทารกเหล่านั้น ผู้หญิ่งเหล่านั้นทำราวกับว่าเด็กทารกเป็นเหมือนรถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ที่คิดคำนวณให้อยู่ในงบประมาณของบ้าน

จิตใจที่ยากจนไม่ใช่เป็นจิตใจที่อ่อนแอ แต่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง จิตใจที่ยากจนเป็นจิตใจที่เข้มแข็ง เข้มแข็งมากพอที่จะไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทอง หรือก็คือไม่ยึดติดกับสิ่งของของโลก

พระเยซูเจ้าไม่ได้ปลดเปลื้องเราให้พ้นจากความทุกข์ แต่ทรงเปลี่ยนความหมายของมัน พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากบาปและทรงทำเช่นนี้โดยอาศัยความทุกข์ทรมานและความตายซึ่งเป็นผลของบาป เหตุผลที่พระคริสต์ตรัสว่าความยากจน ความทุกข์ร้อนจะกลายเป็นความสุข ก็เพราะในความหวังนี้อนาคตได้กลายมาเป็นปัจจุบัน ความทุกข์ที่ได้รับในปัจจุบันเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ความสุขในอนาคต

นักบุญเทเรซาแห่งลิซิเออร์กล่าวว่า “เมื่อพิจารณาไตร่ตรองถึงสวรรค์ ชีวิตที่เจ็บปวดอย่างที่สุดในโลกนี้จะเหมือนกับการอยู่ในโรงแรมที่ไม่มีความสะดวกสบายเพียงคืนเดียว” พระเยซูเจ้าทรงให้เรามองเห็นภาพของสวรรค์ในมหาบุญลาภ พระองค์เองทรงเป็นสวรรค์ เมื่อพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เรา ก็เท่ากับทรงประทานสวรรค์แก่เราและนั่นก็คือพระองค์เองที่อยู่ในมหาบุญลาภ

****************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น