วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด

 


พระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด 
โดย นักบุญ เลียวนาร์ด แห่ง พอร์ต เมาริก 
by St. Leonard of Port Maurice:
 
จากข้อความหลายร้อยแห่งในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าทรงบอกเราว่า พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอด "เราพอใจในความตายของคนอธรรมหรือ พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เราพอใจที่เขากลับใจจากความประพฤติชั่วของเขาและมีชีวิตอยู่มิใช่หรือ(เอเสเคียล 18.23).....เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เราไม่ยินดีในความตายของคนชั่วร้าย แต่ยินดีในการกลับใจของคนชั่วร้ายที่ละทิ้งความประพฤติของตนและมีชีวิต(เอเสเคียล 33.11)" เมื่อคนหนึ่งมีความปรารถนาในสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมาก,มันอาจทำให้เขาตายไปด้วยความปรารถนานั้นก็ได้,นั่นเป็นความคิดที่เลยเถิด แต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้รับความรอดมากเสียจนกระทั่งพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์ด้วยความปรารถนานี้ และพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ทรมานจากการสิ้นพระชนม์เพื่อประทานชีวิตให้แก่เรา ดังนั้นพระประสงค์ที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนจึงไม่ใช่พระประสงค์เพียงผิวเผิน แต่เป็นพระประสงค์ที่แท้จริง,มีประสิทธิภาพ,และเป็นประโยชน์ เพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดให้เราได้รับความรอด พระองค์ไม่ได้ประทานวิถีทางเหล่านั้นให้เราเพื่อที่จะไม่บังเกิดผล พระองค์ประทานวิถีทางแก่เราด้วยความจริงใจ,ด้วยความตั้งใจที่ว่าจะบังเกิดผลกับเรา และหากไม่บังเกิดผล,พระองค์ก็ทรงสำแดงพระองค์ให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทุกข์และขุ่นเคืองกับมัน พระองค์ทรงสั่งแม้กระทั่งคนที่ถูกสาปแช่งให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อความรอดของพวกเขา พระองค์ทรงตักเตือนพวกเขา พระองค์ทรงบังคับพวกเขาให้ทำตามนั้น และถ้าพวกเขาไม่ทำ,พวกเขาก็ตกในบาป ดังนั้นพวกเขาจึงควรที่จะทำตามและด้วยเหตุนี้จึงได้รับความรอด
 
ยิ่งกว่านั้น,เนื่องจากพระเจ้าทรงเห็นว่าเราไม่สามารถแม้แต่จะใช้พระหรรษทานของพระองค์โดยปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์ พระองค์จึงประทานความช่วยเหลืออื่นๆแก่เราด้วย และหากบางครั้งยังคงใช้ไม่ได้ผล,นั่นก็เป็นความผิดของเราเอง ด้วยความช่วยเหลือแบบเดียวกัน,คนหนึ่งอาจละเมิดต่อพระหรรษทานและถูกสาปแช่งและอีกคนหนึ่งอาจทำสิ่งที่ถูกต้องและได้รับความรอด เขาอาจจะรอดได้ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังน้อยกว่า ใช่แล้ว,อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคนหนึ่งละเมิดพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่กว่าและถูกสาปแช่ง ในขณะที่อีกคนหนึ่งร่วมมือกับพระหรรษทานที่น้อยกว่าและได้รับความรอด
 
นักบุญออกัสตินร้องว่า “เพราะฉะนั้น,ถ้ามีใครที่หันหนีจากความยุติธรรม เขาก็กระทำโดยจิตใจอิสระของเขาเอง เริ่มต้นด้วยความหลงมัวเมาของเขา,แล้วถูกหลอกโดยการชักนำของจิตใจของเขาเอง” แต่สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจเทววิทยา,นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องบอกพวกท่านว่า พระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี,เมื่อเห็นคนบาปวิ่งไปสู่ความพินาศของเขา พระองค์จะวิ่งตามเขา,เรียกเขา,อ้อนวอนและแม้กระทั่งตามเขาไปที่ประตูแห่งนรก; พระองค์จะไม่ทรงทำอะไรเพื่อเปลี่ยนใจเขาเลยหรือ? พระองค์ทรงส่งการดลใจที่ดีและความคิดอันบริสุทธิ์แก่เขา และหากเขาไม่ได้รับผลดีจากสิ่งเหล่านี้ พระองค์จะทรงพิโรธและขุ่นเคืองพระทัย พระองค์จะไล่ตามเขา พระองค์จะทรงเฆี่ยนตีเขาหรือ? ไม่เป็นเช่นนั้น,พระองค์ทรงตีเพียงในอากาศและให้อภัยเขา แต่ถ้าคนบาปยังคงไม่กลับใจ,พระเจ้าส่งโรคร้ายแรงมาให้เขา แน่นอน,ท่านคิดว่ามันคงเป็นจุดจบแล้วสำหรับเขา แต่ไม่,พี่น้องทั้งหลาย,พระเจ้าทรงรักษาเขา ถึงแม้คนบาปจะดื้อรั้นในความชั่วร้าย และพระเจ้า,ในความเมตตาของพระองค์,พระองค์ทรงมองหาหนทางอื่น พระองค์ประทานเวลาให้เขาอีกปีหนึ่ง และเมื่อหมดปีนั้น พระองค์จะประทานให้อีกปีหนึ่ง
 
แต่ถ้าคนบาปยังต้องการที่จะโยนตัวเองลงนรกทั้งๆที่ได้รับสิ่งเหล่านั้น,พระเจ้าทรงทำอย่างไร? พระองค์ทรงทอดทิ้งเขาหรือ? ไม่,พระองค์ทรงจับมือพาเขาไป และในขณะที่เท้าข้างหนึ่งของเขาอยู่ในนรกและอีกข้างหนึ่งยังอยู่ข้างนอก,พระองค์ยังคงสั่งสอนเขา,พระองค์วิงวอนเขาอย่าได้ละเมิดต่อพระหรรษทานของพระองค์ ตอนนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านว่า,ถ้าชายคนนั้นถูกสาปแช่ง,มันเป็นความจริงหรือ,ที่เขาถูกสาปแช่งเพราะต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้าและเพราะเขาต้องการที่จะถูกสาปแช่ง? มาและถามข้าพเจ้าในตอนนี้เถิดว่า ถ้าพระเจ้าทรงประสงค์จะสาปแช่งข้าพเจ้า,แล้วพระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้ามาทำไม?
 
คนบาปที่อกตัญญูเอ๋ย,จงเรียนรู้ในวันนี้เถิดว่า ถ้าท่านถูกสาปแช่ง,ไม่ใช่พระเจ้าที่ต้องถูกตำหนิ แต่เป็นท่านและความตั้งใจของท่านเองต่างหาก เพื่อจะทำตามใจของตัวเอง,ท่านยอมจมดิ่งลงไปถึงก้นบึ้งของขุมนรก และที่นั่น,ข้าพเจ้าจะนำวิญญาณที่ถูกสาปแช่งที่ถูกเผาในนรกมา,เพื่อเขาจะได้อธิบายความจริงนี้ให้ท่านฟัง นี่คือวิญญาณดวงหนึ่ง: "บอกฉันทีว่าเจ้าเป็นใคร" “ข้าพเจ้าเป็นผู้บูชารูปเคารพ,เกิดในดินแดนที่ไม่รู้จัก,ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องสวรรค์หรือนรก,และไม่รู้ว่าข้าพเจ้ากำลังทุกข์ทรมานได้อย่างไรในตอนนี้” “คนชั่ว! ไปให้พ้น,เจ้าไม่ใช่วิญญาณที่ฉันกำลังมองหา” อีกคนกำลังมา เขาอยู่ที่นั่น "เจ้าคือใคร?" "ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่มีศาสนามาจากปลายสุดของTartary ข้าพเจ้ามักจะมีชีวิตที่ป่าเถื่อนไร้อารยธรรมโดยแทบไม่รู้ว่ามีพระเจ้า" “เจ้าไม่ใช่คนที่ฉันต้องการ กลับไปนรก” นี่ก็อีกคน “แล้วเจ้าเป็นใคร?” "ข้าพเจ้าเป็นเฮเรติก(เชื่อในคำสอนที่หลงผิด)ที่มาจากทางเหนือ ข้าพเจ้าเกิดที่บริเวณขั้วโลกและไม่เคยเห็นแสงของดวงอาทิตย์หรือแสงแห่งความเชื่อมาก่อน" “ไม่ใช่เจ้าที่ฉันตามหา กลับไปนรก” พี่น้องทั้งหลาย,ใจของข้าพเจ้าแตกสลายเมื่อได้เห็นคนชั่วเหล่านี้ที่ไม่เคยรู้จักความเชื่อที่แท้จริงอยู่ในหมู่ผู้ถูกสาปแช่ง กระนั้นก็ตาม,จงรู้ว่าคำตัดสินแห่งการสาปแช่งนั้นถูกกล่าวโทษต่อพวกเขา และพวกเขาตัดสินว่า “การสาปแช่งของเจ้ามาจากเจ้า” พวกเขาถูกสาปแช่งเพราะพวกเขาต้องการที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาได้รับความช่วยเหลือมากมายจากพระเจ้าเพื่อให้ได้รับความรอด! เราไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นอะไร แต่พวกเขารู้จักตัวเองดี และตอนนี้พวกเขาร้องว่า "ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงยุติธรรม... และการตัดสินของพระองค์ยุติธรรม"
 
พี่น้องทั้งหลาย,ท่านต้องรู้ว่าความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดคือพระบัญญัติของพระเจ้า,และเราทุกคนได้รับการจารึกพระบัญญัตินี้ไว้ในหัวใจของเราตั้งแต่เกิด เราสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีจำเป็นต้องมีครูคนใดสอน และเป็นการเพียงพอแล้วที่จะได้รับแสงสว่างแห่งเหตุผลเพื่อที่จะรู้กฎเกณฑ์ทั้งหมดของธรรมบัญญัตินั้น นั่นคือเหตุผลที่แม้แต่คนป่าเถื่อนก็ซ่อนตัวเมื่อพวกเขาทำบาป เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังทำผิด และพวกเขาถูกสาปแช่งเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติที่เขียนไว้ในใจของเขา เพราะหากพวกเขาสังเกตสิ่งนี้,พระเจ้าจะทรงทำอัศจรรย์แทนที่จะปล่อยให้พวกเขาถูกสาปแช่ง พระองค์จะทรงส่งคนไปสอนพวกเขาและจะทรงให้ความช่วยเหลืออื่นๆแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาทำให้ตนเองไม่คู่ควรโดยไม่ดำเนินชีวิตตามแรงบันดาลใจของมโนธรรมของตนเองซึ่งไม่เคยล้มเหลวในการเตือนพวกเขาถึงความดีที่พวกเขาควรทำและเตือนถึงความชั่วร้ายที่พวกเขาควรหลีกเลี่ยง จิตใต้สำนึกของพวกเขาเองที่กล่าวโทษพวกเขาที่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า และบอกพวกเขาขณะที่เขาอยู่ในนรกตลอดเวลาว่า "คำสาปแช่งของเจ้ามาจากเจ้า" พวกเขาไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอย่างไรและจำเป็นต้องสารภาพว่าพวกเขาสมควรได้รับชะตากรรมของพวกเขา ถ้าคนนอกศาสนาเหล่านี้ไม่มีข้อแก้ตัว แล้วสำหรับคาทอลิกเล่า,ที่มีศีลศักดิ์สิทธิ์มากมาย,ได้รับการเทศน์สอนมากมาย,และได้รับความช่วยเหลือมากมายที่จำเป็นสำหรับเขา? เขาจะกล้าพูดว่า "ถ้าพระเจ้าจะสาปแช่งฉัน,แล้วพระองค์สร้างฉันมาทำไม" เขาจะกล้าพูดในลักษณะนี้ได้อย่างไร ในเมื่อพระเจ้าประทานความช่วยเหลือมากมายให้เขาได้รับความรอด? ดังนั้น,ให้เราทำให้เขาสิ้นสงสัยเถิด
 
พวกเจ้าผู้ทุกข์ทรมานในขุมนรกตอบข้าที! มีชาวคาทอลิกในพวกเจ้าบ้างไหม? "มีแน่นอน!" เท่าไหร่? ให้คนหนึ่งในนั้นมาที่นี่สิ! “นั่นเป็นไปไม่ได้ พวกเขาอยู่ไกลเกินไป และการให้พวกเขาขึ้นมาจะทำให้นรกทั้งหมดกลับหัวกลับหาง มันจะง่ายกว่าที่จะหยุดคนหนึ่งในนั้นในขณะที่เขากำลังตกลงมา” ดังนั้น,ข้าพเจ้ากำลังพูดกับท่านทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ในบาปหนัก,อยู่ในความเกลียดชัง,อยู่ในโคลนตมแห่งมลทิน,และผู้ที่เข้าใกล้นรกทุกวัน จงหยุดแล้วหันกลับมา พระเยซูคือผู้ที่เรียกเจ้าและร้องหาเจ้าด้วยบาดแผลของพระองค์ เช่นเดียวกับเสียงที่อ่อนโยนมากมาย "ลูกเอ๋ย,ถ้าลูกถูกสาปแช่ง,ลูกต้องโทษตัวเองเพียงคนเดียว: 'การสาปแช่งของเจ้ามาจากเจ้า' จงเงยหน้าขึ้นมองดูพระหรรษทานทั้งหมดที่เราได้เพิ่มพูนให้เจ้าเพื่อประกันความรอดนิรันดร์ของเจ้าสิ เราสามารถให้เจ้าเกิดในป่าในบาร์บารีก็ได้,นั่นคือสิ่งที่เราทำกับคนอื่นๆมากมาย แต่เราให้เจ้าเกิดในพระศาสนจักรคาทอลิก,รู้จักความเชื่อที่แท้จริง,เราได้เลี้ยงดูเจ้าโดยอาศัยบิดาที่ดีเช่นนี้,มารดาที่ดีเลิศเช่นนั้น ด้วยคำสั่งสอนที่บริสุทธิ์ที่สุด,หากเจ้าถูกสาปแช่ง,ทั้งนี้,มันจะเป็นความผิดของใคร? ตัวเจ้าเอง,ลูกเอ๋ย,ตัวเจ้าเอง: 'คำสาปแช่งของเจ้า,มาจากเจ้าเอง’
 
“เราสามารถโยนเจ้าลงนรกทันทีเมื่อเจ้าทำบาปหนักครั้งแรกโดยไม่ต้องรอครั้งที่สอง: เราทำกับคนอื่นๆมากมาย แต่เราอดทนกับเจ้า เรารอเจ้ามานานหลายปี,และเรายังรอเจ้าอยู่ในวันนี้ เพื่อเห็นเจ้าสำนึกผิดกลับใจ หากเจ้าถูกสาปแช่งทั้งๆที่ได้รับสิ่งเหล่านี้,มันเป็นความผิดของใคร? ตัวเจ้าเอง,ลูกเอ๋ย,ตัวเจ้าเอง: "การสาปแช่งของเจ้ามาจากเจ้า" เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีคนตายต่อหน้าต่อตาเจ้ามากแค่ไหนและพวกเขาถูกสาปแช่ง: นั่นคือคำเตือนสำหรับเจ้า เจ้ารู้ไหมว่ามีอีกกี่คนที่เราทำให้เขากลับมาอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้า เจ้าจำสิ่งที่พระสงฆ์ผู้ฟังสารภาพบาปที่ยอดเยี่ยมคนนั้นบอกเจ้าได้ไหม? เราเองเป็นผู้ดลใจให้เขาพูดอย่างนั้น เขาไม่ได้กำชับเจ้าให้เปลี่ยนชีวิต,และสารภาพบาปอย่างดีหรอกหรือ? เราคือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เขา จำคำเทศนาที่ประทับใจเจ้าได้ไหม เราคือผู้ที่พาเจ้าไปที่นั่น และเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับเราในที่ลับๆแห่งหัวใจ...ที่เจ้าไม่มีวันลืม
 
“แรงบันดาลใจภายในเหล่านั้น,ความรู้ที่ชัดเจน,ความสำนึกผิดอย่างต่อเนื่องของมโนธรรม,เจ้าจะกล้าปฏิเสธถึงการได้รับสิ่งเหล่านั้นได้หรือ? ทั้งหมดนี้เป็นความช่วยเหลือจากพระหรรษทานมากมายของเรา เพราะเราต้องการช่วยเจ้า เราปฏิเสธที่จะมอบให้กับคนอื่นๆมากมาย และเรามอบให้เจ้าเพราะเรารักเจ้าอย่างอ่อนโยน ลูกเอ๋ย,ลูกเอ๋ย,หากเราพูดกับพวกเขาอย่างอ่อนโยนเหมือนที่พูดกับเจ้าในวันนี้,วิญญาณอีกกี่คนจะหวนคืนสู่หนทางที่ถูกต้อง และเจ้า... จะกลับมาหาเรา,ฟังสิ่งที่เราจะบอกเจ้าหรือไม่? เพราะนี่คือคำพูดสุดท้ายของเรา เจ้าทำให้เราต้องหลั่งเลือด ถ้าเจ้าต้องการที่จะถูกสาปแช่งทั้งๆที่เราหลั่งเลือดเพื่อเจ้า,ก็อย่าโทษเรา เจ้า,มีเพียงตัวเจ้าเองเท่านั้นที่จะกล่าวโทษตัวเจ้าและกล่าวโทษตลอดชั่วนิรันดร์ อย่าลืมว่าถ้าเจ้าถูกสาปแช่ง,เจ้าถูกสาปแช่งเพราะเจ้าต้องการถูกสาปแช่ง: 'การสาปแช่งของเจ้ามาจากเจ้า' "
 
ข้าแต่พระเยซูเจ้า,ผู้ทรงพระทัยดี ก้อนหินจะแตกออกเมื่อได้ยินถ้อยคำอันไพเราะ,ถ้อยคำที่อ่อนโยนเช่นนั้น ในที่นี้มีใครบ้างที่อยากจะถูกสาปแช่งทั้งๆที่ได้รับพระหรรษทานและความช่วยเหลือมากมาย? ถ้ามีก็ให้เขาฟังข้าพเจ้าแล้วให้เขาต่อต้านถ้าเขาทำได้
 
บาโรเนียสเล่าว่าหลังจากการละทิ้งความเชื่ออันน่าอับอายของจูเลียนผู้ละทิ้งความเชื่อ,เขารู้สึกเกลียดชังต่อศีลล้างบาปอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งวันและคืน เขาหาทางที่จะลบล้างตนเองจากศีลล้างบาปที่ตนเคยได้รับ เพื่อจุดประสงค์นั้น,เขาได้อาบน้ำเลือดแพะที่เตรียมไว้และลงไปแช่ตัวในนั้น โดยต้องการให้เลือดที่ไม่บริสุทธิ์ของเครื่องสังเวยที่อุทิศให้แก่เทพีวีนัส,ลบล้างความศักดิ์สิทธิ์ของศีลล้างบาปออกจากจิตวิญญาณของเขา พฤติกรรมดังกล่าวดูน่ารังเกียจสำหรับท่าน,แต่ถ้าแผนของจูเลียนทำได้สำเร็จ,แน่นอนว่าเขาจะต้องทนทุกข์ในนรกน้อยลงเป็นอย่างมาก
 
คนบาปเอ๋ย,คำแนะนำที่ข้าพเจ้าต้องการบอกกับท่านนั้นดูแปลกสำหรับท่านอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าท่านเข้าใจดี,ตรงกันข้าม,มันกลับให้แรงบันดาลใจ,ให้ความเห็นอกเห็นใจที่อ่อนโยนต่อท่าน ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านด้วยการคุกเข่าต่อหน้าท่าน โดยอาศัยพระโลหิตของพระคริสต์และพระหฤทัยของพระนางมารีย์, ขอให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน,กลับมาสู่หนทางที่นำไปสู่สวรรค์ และทำสุดความสามารถเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้รับความรอดที่มีเป็นส่วนน้อย แต่ถ้าหากแทนที่จะเป็นเช่นนั้น,ถ้าท่านต้องการที่จะเดินต่อไปบนถนนที่นำไปสู่นรก อย่างน้อยก็หาวิธีที่จะลบล้างศีลล้างบาปของท่านออกไปเถิด วิบัติแก่ท่าน,หากท่านนำพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และความศักดิ์สิทธิ์แห่งศีลล้างบาปของคริสตชนที่จารึกบนจิตวิญญาณของท่านไปสู่นรกด้วย! การลงโทษของท่านจะยิ่งใหญ่มาก ดังนั้นจงทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าแนะนำให้ท่านทำ ถ้าท่านไม่ต้องการกลับใจ,จงไปวันนี้และขอให้พระสงฆ์ของท่านลบชื่อของท่านออกจากทะเบียนผู้รับศีลล้างบาป เพื่อไม่ให้มีความทรงจำใดๆในการที่ท่านเคยเป็นคริสตชน จงวิงวอนอารักขเทวดาของท่านให้ลบรายการของแรงบันดาลใจและความช่วยเหลือต่างๆออกจากหนังสือแห่งพระหรรษทานที่อารักขเทวดาเคยมอบให้ท่านตามคำสั่งจากพระเจ้า วิบัติแก่ท่านถ้าอารักขเทวดาของท่านยังจำได้! จงบอกพระเจ้าของเราให้นำความเชื่อของพระองค์,การล้างบาป,และศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กลับคืนไปด้วย
 
ท่านรู้สึกสยดสยองกับความคิดเช่นนี้หรือไม่? ถ้าเป็นอย่างนั้น,จงโยนตัวเองลงแทบพระบาทของพระเยซูคริสต์และพูดกับพระองค์ด้วยน้ำตานองหน้าและสำนึกผิดว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าจนถึงขณะนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าข้าพเจ้าสมควรถูกสาปแช่ง,แต่พระเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่,และข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นในพระหรรษทานของพระองค์ ข้าพเจ้าขอบอกพระองค์ว่าข้าพเจ้าต้องการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าเองให้ได้รับความรอด แม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องสละทรัพย์สมบัติ,เกียรติยศ,ศักดิ์ศรีของข้าพเจ้า ตราบที่ข้าพเจ้าสามารถรอดได้,หากข้าพเจ้าได้ทำผิดพลั้งมาจนถึงบัดนี้ ข้าพเจ้าขอกลับใจ,เสียใจ,เกลียดชังการออกนอกลู่นอกทาง ข้าพเจ้าขอพระองค์,ด้วยความนอบน้อม,โปรดยกโทษข้าพเจ้าด้วย โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า โอ้,พระเยซูผู้พระทัยดี,และโปรดเพิ่มพูนพละกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้รอด ข้าพเจ้าไม่วอนขอความมั่งคั่ง,เกียรติยศ,หรือความเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น เพื่อรักษาจิตวิญญาณของข้าพเจ้า”
 
และพระองค์,โอพระเยซู! พระองค์ตรัสว่ากระไร? โอ,ข้าแต่องค์พระชุมพาบาลที่ดี,โปรดทอดพระเนตรแกะหลงทางที่กลับมาหาพระองค์ โปรดโอบกอดคนบาปที่กลับใจ อวยพรการถอนหายใจและน้ำตา หรืออวยพรคนเหล่านี้ที่กลับใจและไม่ต้องการอะไรนอกจากความรอดของพวกเขา พี่น้องทั้งหลาย,แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า,ให้เรายืนยันว่าเราต้องการที่จะรักษาจิตวิญญาณของเราให้รอด,ไม่ว่าจะต้องเสียอะไร ให้เราทุกคนพูดกับพระองค์ด้วยน้ำตาว่า "พระเยซูผู้พระทัยดี,ข้าพระองค์ต้องการรักษชีวิตของข้าพระองค์ให้รอด" โอ น้ำตาที่ได้รับพร,โอ การถอนหายใจที่ได้รับพร!
 
- อาแมน
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น