วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 3/5

 


คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 
โดยนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์  
ตอนที่3,บทที่5 
ความถ่อมตนภายใน
 
อย่างไรก็ตาม,สำหรับท่าน,ข้าพเจ้าจะสอนในเรื่องความถ่อมตนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไปแล้วนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญญาทางโลกมากกว่าความถ่อมตน มีบางคนที่ไม่กล้าที่จะคิดถึงพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา โดยเกรงว่าพวกเขาจะไม่มีความมั่นใจในตนเองและจะไร้เกียรติ แต่พวกเขาคิดผิด,เพราะตามที่นักปราชญ์ของพระศาสนจักรได้บอกไว้ วิธีที่แท้จริงในการบรรลุถึงความรักของพระเจ้าคือการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ถึงประโยชน์ทั้งหมดของพระหรรษทานที่พระองค์ทรงมอบให้เรา ยิ่งเราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มากเท่าไร เราก็จะยิ่งรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น และเมื่อพระพรแต่ละอย่างถูกพิจารณาก็จะเป็นมากกว่าพระพรทั่วไป ดังนั้นพระพรเหล่านี้จึงควรรักษาไว้เป็นพิเศษ ความจริงแล้ว,ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราถ่อมตนลงต่อพระเมตตาของพระเจ้าได้มากเท่ากับพระพรมากมายที่พระองค์ประทานแก่เรา เฉกเช่นไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราถ่อมตนลงต่อพระยุติธรรมของพระองค์ได้เท่ากับการกระทำผิดจำนวนมากมายของเรา ให้เราพิจารณาสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา และพิจารณาสิ่งที่เราได้ทำซึ่งตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระองค์ และขณะที่เราพิจารณาบาปต่างๆของเราอย่างละเอียด,ก็ให้เราพิจารณาถึงพระพรต่างๆของพระองค์ในแบบเดียวกัน ไม่ต้องกลัวว่าการรับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ท่านจะทำให้ท่านพองโต ตราบใดที่ท่านระลึกไว้เสมอว่าสิ่งดีดีในตัวท่านนั้นไม่ได้เป็นของท่านเอง ลาไม่งุ่มง่ามและมีกลิ่นเหม็นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเพราะถูกเลี้ยงโดยเจ้าชายและมันเคยชินกับสมบัติล้ำค่าและน้ำหอมมิใช่หรือ? “พระพรใดบ้างที่ท่านมี โดยที่ท่านไม่ได้รับมา? ไฉนท่านจึงยกตัวขึ้นราวกับว่าท่านไม่ได้รับมันมาเล่า?” ในทางกลับกัน,การที่ท่านชื่นชมยินดีในพระหรรษทานที่ทรงประทานแก่ท่านควรทำให้ท่านถ่อมตนลง เพราะความชื่นชมยินดีก่อให้เกิดความกตัญญู อย่างไรก็ตาม,เมื่อตระหนักถึงพระพรต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่ท่านแล้ว,แต่ความไร้สาระบางอย่างมารบกวนท่าน วิธีแก้ไขที่ไม่ผิดพลาดคือการหันกลับมาคิดถึงความอกตัญญู,ความไม่สมบูรณ์,และความอ่อนแอทั้งหมดของเรา ผู้ใดใคร่ครวญถึงสิ่งที่เขาได้กระทำโดยปราศจากพระเจ้าด้วยจิตใจที่สงบ,จะไม่พลาดที่จะตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขากระทำโดยมีพระเจ้าอยู่ด้วยนั้นไม่ใช่เป็นเพราะบุญกุศลของเขาเอง ดังนั้นเราอาจชื่นชมยินดีในสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวเราและชื่นชมยินดีในความจริง,แต่เราจะต้องถวายความดีและเกียรติทั้งหมดแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น,พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้เสริมแต่งเรื่องราวแห่งชีวิตของเรา
 
ด้วยจิตวิญญาณเช่นนี้เองที่พระนางพรหมจารีย์มารีย์ทรงสารภาพว่าพระเจ้าได้กระทำ "สิ่งที่ยิ่งใหญ่" ในพระนาง เพียงเพื่อที่พระนางจะทรงถ่อมตนลงและยกย่องพระองค์ “วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า” พระนางตรัส,ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากพระพรที่พระองค์ทรงประทานแก่พระนาง
 
เมื่อเราแสร้งพูดว่าตัวเรานั้นไม่มีอะไรเลย,อ่อนแอ,และเป็นสิ่งสกปรกของโลก แต่เราสนใจว่าคนอื่นจะคิดเห็นอย่างไรกับคำพูดของเราและพวกเขาพิจารณาอย่างไรกับสิ่งที่เราเรียกตัวเราเอง เรามักแสร้งทำเป็นวิ่งหนีและหลบซ่อน,เพียงเพื่อให้มีคนติดตามและแสวงหา เราแสร้งทำเป็นว่าถ่อมตนลงต่ำที่สุดแล้ว,ด้วยความตั้งใจให้คนอื่นยกย่องให้เกียรติเรา แต่ความถ่อมตนที่แท้จริง,ไม่ได้เป็นผลมาจากสิ่งนั้นที่ดูว่าเป็นความถ่อมตน และไม่ได้แสดงออกมาด้วยคำพูดที่ต่ำต้อย ความถ่อมตนที่แท้จริงพยายาม,ไม่เพียงแต่ปกปิดคุณธรรมอื่นๆเท่านั้น,แต่เหนือสิ่งอื่นใด,แสวงหาและปรารถนาที่จะปกปิดตัวเอง และถ้าการพูดเท็จ,การแสร้งทำ,หรือการใส่ร้าย,เป็นเรื่องชอบด้วยบทบัญญัติ,บางครั้งและบางที,ความถ่อมตนอาจผลิตเสื้อคลุมแห่งความเย่อหยิ่ง,เพื่อที่จะปิดบังตนเองโดยสิ้นเชิง ขอให้ทำตามคำแนะนำของข้าพเจ้าเถอะ,และอย่าใช้ความถ่อมตนเป็นอาชีพ แต่จงใช้ด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงซึ่งสอดคล้องกับการแสดงออกภายนอกของท่าน อย่าลดสายตาลงโดยปราศจากการถ่อมใจที่แท้จริง และอย่าแสร้งทำเป็นว่าต้องการเป็นคนสุดท้ายและต่ำต้อยที่สุด เว้นแต่ท่านจะมีเจตนาตามนั้นจริงๆ ข้าพเจ้าจะให้กฎนี้เป็นกฎทั่วไปแก่ท่านโดยไม่มีข้อยกเว้น เป็นมารยาทในบางครั้งที่ให้เรายกย่องบุคคลหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการแสดงตนเองให้รู้ แต่นี่ไม่ใช่การหลอกลวงหรือเยาะเย้ยความถ่อมตนของเขา แต่เป็นการแสดงความนับถือ เพราะผู้พูดตั้งใจจริงๆที่จะให้เกียรติและให้ความนับถือแก่ผู้ที่เขากล่าวถึง และถึงแม้ว่าบางทีจะพูดเกินจริงไปบ้าง,แต่ก็ไม่เสียหายอะไร,หากคำเหล่านั้นเป็นรูปแบบธรรมดาทั่วไปของสังคม แม้ว่าจริงๆแล้ว,ข้าพเจ้าหวังว่าการแสดงออกทั้งหมดของเราจะถูกควบคุมโดยความรู้สึกที่จริงใจ,เป็นความจริงและมีความเรียบง่าย ผู้ที่ถ่อมตนจริงๆปรารถนาจะให้คนอื่นเรียกเขาว่าไม่มีคุณค่าและไม่น่าสนใจ,มากกว่าจะพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเขา ในทุกเหตุการณ์,ถ้าคำกล่าวเป็นแบบนั้น,เขาย่อมไม่ขัดแย้ง,แต่ยอมรับด้วยความพอใจ,เพราะตรงกับความเห็นของเขาเอง. เราพบผู้คนที่บอกเราด้วยคำพูดถ่อมตนว่าพวกเขาจะให้คนที่ดีกว่าเขาเป็นผู้สวดภาวนา และเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าที่จะทำเช่นนั้น เขาไม่กล้าที่จะสวดภาวนาบ่อยๆ เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสม โดยบอกว่าพวกเขากลัวที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหากพวกเขากระทำโดยผ่านความอ่อนแอของพวกเขา ในขณะที่บางคนปฏิเสธที่จะใช้ความสามารถของตนในการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เพราะรู้ดีว่าตนเองมีจุดอ่อนและกลัวที่จะทำให้ตนเองเย่อหยิ่ง,หากพวกเขาทำความดี ด้วยเกรงว่าในขณะที่ช่วยเหลือผู้อื่น,พวกเขาก็จะทำลายตนเองด้วย แต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงเลย,และมันไม่ใช่เป็นแค่ความถ่อมตนที่หลอกลวงแต่เป็นความถ่อมตนที่ชั่วร้ายที่ทำผิดต่อของประทานจากพระเจ้าโดยปริยายและอย่างลับๆ ด้วยการแสร้งทำเป็นอวดอ้างความต่ำต้อยในขณะที่ยกย่องความรักตนเอง,ความพอเพียง,ความเกียจคร้าน,และอารมณ์ที่ชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ “จงขอหมายสำคัญจากพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน จงถามในที่ลึกหรือที่สูงเบื้องบน” ประกาศกพูดกับกษัตริย์อาหัส แต่กษัติรย์ตอบว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ถาม ข้าพเจ้าจะไม่ทดลองพระเจ้า" ชายที่ไม่มีความสุขเอ๋ย! เขาทำผิดต่อการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าอย่างล้นเหลือ และภายใต้การแสร้งทำเป็นว่าถ่อมตน,เขาปฏิเสธพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานให้ เขาไม่เห็นหรือว่าเมื่อพระเจ้าประสงค์จะประทานความโปรดปรานแก่เขา,เขากลับภาคภูมิใจในการปฏิเสธพระองค์ ของประทานจากพระเจ้าจะต้องได้รับการยอมรับ และความถ่อมตนที่แท้จริงอยู่ในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างแท้จริง! พระประสงค์ของพระเจ้าคือให้เราเป็นผู้ที่ดีครบครันและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเราต้องเลียนแบบพระองค์จนสุดกำลังของเรา คนหยิ่งยโสที่เชื่อมั่นในตัวเองอาจไม่ทำอะไรเลย แต่คนถ่อมตนนั้นยิ่งกล้าหาญยิ่งขึ้นเมื่อเขารู้ว่าตนเองทำอะไรเองไม่ได้ และความกล้าหาญของเขาก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนกับการมองเห็นความต่ำต้อยของเขา เพราะความวางใจทั้งหมดของเขาอยู่ในพระเจ้า,ผู้ทรงยินดีที่จะสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในความอ่อนแอของเรา แสดงพระเมตตาของพระองค์ในความทุกข์ยากของเรา หนทางที่ปลอดภัยที่สุดคือความถ่อมตนและทำกิจศรัทธาที่เป็นประโยชน์สำหรับเราโดยได้รับการแนะนำจากผู้นำทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
 
ไม่มีอะไรจะโง่เขลายิ่งไปกว่าการมีอุปทานว่าเรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างแท้จริง ด้วยการเสแสร้งว่ามีความรอบรู้ขณะที่จิตสำนึกบอกเราว่าความโง่เขลานั้นช่างไร้สาระจนมิอาจทนได้ ในส่วนของข้าพเจ้า,ข้าพเจ้าไม่อยากโอ้อวดความรู้ของข้าพเจ้า,ขณะที่ในอีกด้านหนึ่ง,ข้าพเจ้าก็ไม่เสแสร้งว่าโง่เขลา แต่เมื่อมีเหตุให้ท่านต้องแสดงเมตตาจิตต่อผู้อื่น,ท่านควรแบ่งปันแก่พวกเขาโดยทันทีและด้วยความกรุณา,ไม่เพียงแต่คำแนะนำที่จำเป็นสำหรับเขาเท่านั้น,แต่ควรให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการปลอบโยนเขาด้วย ความถ่อมตนแท้จริงซึ่งปิดบังพระหรรษทานต่างๆที่มีอยู่ก็พร้อมที่จะนำพระพรออกมาเพื่อทำกิจการแห่งเมตตาจิต ด้วยความมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนความสมบูรณ์ให้กับพระหรรษทานเหล่านั้น เรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงต้นไม้ต้นนั้นในเกาะ Tylos ซึ่งจะหุบดอกคาร์เนชั่นที่สวยงามในตอนกลางคืน และบานออกเฉพาะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้น เพื่อบอกชาวพื้นเมืองว่าพวกเขาควรไปนอนได้แล้ว ความถ่อมตนก็เช่นกัน,ได้ปิดบังคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบทางโลกของเรา แต่แสดงออกมาเมื่อมีการเรียกร้องแห่งเมตตาจิตเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน,ซึ่งไม่ใช่ทางโลกแต่เป็นลักษณะของสวรรค์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่จริยธรรม,แต่เป็นคุณธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ความถ่อมตนเป็นดวงตะวันอันแท้จริงแห่งคุณธรรมทั้งปวง,ซึ่งทุกสิ่งสมควรถูกปกครองด้วยดวงตะวันนี้ ดังนั้นความถ่อมตนใดๆที่หักล้างกุศลธรรมแห่งเมตตาจิตนั้นย่อมเป็นความหลอกลวงอย่างไม่ต้องสงสัย
 
ข้าพเจ้าจะไม่เสแสร้งทั้งในเรื่องความเขลาหรือปัญญา เพราะเมื่อความถ่อมตนขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้าแสร้งทำเป็นคนมีปัญญา ความเรียบง่ายและตรงไปตรงมาก็ขัดขวางข้าพเจ้าไม่ให้แสร้งทำเป็นคนโง่เขลาฉันนั้น และเช่นเดียวกับที่ความไร้สาระต่อต้านกับความถ่อมตน การเสแสร้งและมารยาสาไถยก็ต่อต้านกับความซื่อสัตย์และความเรียบง่ายฉันนั้น ถ้าผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงบางคนของพระเจ้าแสร้งทำเป็นคนโง่เขลาเพื่อที่โลกจะดูหมิ่น อาจทำให้เราประหลาดใจ,แต่อย่าเลียนแบบพวกเขา เพราะพวกเขามีเหตุผลพิเศษในการทำสิ่งพิเศษ และไม่สามารถใช้เป็นกฎสำหรับพวกเราได้ เมื่อดาวิดเต้นรำมากกว่าปกติต่อหน้าหีบพันธสัญญา ท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะแสร้งทำตนเป็นคนโง่เขลา แต่เป็นการแสดงความชื่นชมยินดีที่ไร้ขอบเขตและไม่ธรรมดาในหัวใจของท่าน และภรรยาของมิคาลก็ประณามการกระทำอย่างโง่เขลาของสามี แต่มิคาลไม่ใส่ใจในการเป็นคน "เลวทรามในสายตาของตนเอง" แต่ประกาศตัวเองว่าเต็มใจที่จะถูกดูหมิ่นเพราะเห็นแก่พระเจ้า ดังนั้น หากท่านถูกดูหมิ่นสำหรับการมีความศรัทธาแท้จริง ความถ่อมตนจะทำให้ท่านชื่นชมยินดีในการได้รับการดูหมิ่นจากผู้อื่น
 


************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น