วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

มือที่หายไป

 


 

ในยามเช้า    ข้าฯคุกเข่า  ภาวนา

ตามประสา    มองมา   ที่กางเขน

แต่วันนี้    ผิดเพื้ยน    ดูเบี่ยงเบน

พระเยซู   บนกางเขน    เป็นอะไร?


ข้าฯทูลถาม   พระองค์   บนกางเขน

นี่ข้าฯฝัน      หรือเห็น   เป็นจริงไหม?

เหตุไฉน    มือพระองค์   จึงหายไป

เพราะเหตุใด     จึงเป็น     เช่นนี้นา


แล้วได้ยิน     พระองค์      ทรงตอบข้าฯ

เจ้าจงอย่า      สงสัย    เหตุใดหนา

เพราะเรามี    เจ้าแทนมือ        ช่วยนำพา

มือนี้หนา      จงใช้      ในการดี


จงเป็นมือ   เยียวยา  รักษาแผล

คอยดูแล      คนยากจน         ผู้หม่นหมอง

ให้ความหวัง      แก่ผู้     หมดทางจร

ยื่นมือคอย      ประคอง      ผู้อ่อนแอ


มอบเสื้อผ้า    แก่ผู้     ที่เปลือยเปล่า

คอยบรรเทา      ให้ความหวัง    อย่างแน่วแน่

สิ่งเหล่านี้    ที่ได้ทำ    จักเปลี่ยนแปร

เท่ากับแก้-ไข      มือที่หาย      กลายกลับมา


********************** 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น