วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ป้องกันบ้านจากศัตรูของวิญญาณ

 


ประตูสามบานที่ปีศาจเข้ามาในบ้านของคุณ
 
บ้านของคุณคือที่พักพิงอันอบอุ่น
 
เป็นสถานที่แห่งความรักและความสงบสุข
 
แต่มีประตูสามบานที่ปีศาจสามารถแทรกตัวเขามาในบ้านของคุณได้
 
และมันจะรบกวนความสัมพันธัและความเชื่อในครอบครัว
 
ประตูที่ปีศาจใช้มีอะไรบ้าง? และมีวิธีใดที่จะป้องกันมันไว้อย่างหนาแน่น?
 
ตามคำสอนแห่งปรีชาญาณในพระคัมภีร์
 
ประตู่ที่ 1 คือ การไม่ยอมให้อภัย การโกรธเคืองและไม่ยอมให้อภัยกัน
 
นี่เป็นประตูหน้าบ้านที่เปิดกว้างสำหรับศัตรู
 
เอเฟซัส 4:26-27 เตือนเราว่า “จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก อย่าให้โอกาสแก่มาร”
 
การให้อภัยไม่ใช่เป็นเพียงกุญแจนำไปสู่สันติสุขเท่านั้น ยังเป็นสิ่งกีดขวางต่อความขัดแย้งกันอีกด้วย
 
ประตูที่ 2 ความกลัวและความสงสัย
 
เมื่อเราให้ความกลัวและความสงสัยดำรงอยู่ในจิตใจของเรา
 
มันเป็นการเปิดหน้าต่างให้ปีศาจมากระซิบคำโกหกเพื่อทำให้ความเชื่อของเราสั่นคลอน
 
ทิโมธี 1:7 เตือนเราว่า พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เรามีจิตแห่งความกลัว “พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา”
 
ความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าจะช่วยปกป้องประตูนี้ให้ปิดอยู่ตลอดเวลา
 
ประตูที่ 3 ความไม่เชื่อฟังและบาป
 
ความไม่เชื่อฟังโดยเจตนาและการดำรงชีวิตในบาป
 
ก็เหมือนกับการปูพรมต้อนรับสิ่งชั่วร้าย
 
1 เปโตร 5:8 “จงมีสติสัมปชัญญะและตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะศัตรูของท่านคือมาร กำลังดักวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”
 
จงดำรงชีวิตในความเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์
 
ปิดประตูเหล่านี้ไว้อย่างหนาแน่นและเฝ้าระวังเสมอ
 
ขั้นแรกในการปกป้องบ้านของคุณจากศัตรูที่จะเข้ามาทำลาย คือป้องกันบ้านแห่งวิญญาณของเราด้วยการให้อภัย,เชื่อฟังและมีความเชื่อ,ระมัดระวังอยู่เสมอ
 
ขอให้บ้านของเราเป็นป้อมปราการแห่งความรัก ความสงบสุขและเป็นที่ประทับของพระเจ้า
 
ด้วยการนำทางของพระเจ้า,เราจะมีพลังที่จะทำให้ประตูปิดอยู่เสมอต่อปีศาจ
 
และเปิดกว้างสำหรับความสว่างและความรักนิรันดรของพระเจ้า
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น