วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ชีวิตที่เดินไปพร้อมกับกางเขน

 

กางเขนจะเป็นสิ่งที่หนักสำหรับผู้ที่ลากไป
แต่เป็นสิ่งที่เบาสำหรับผู้ที่โอบกอดไว้
                                                         - นักบุญคัทเธอรีนแห่งเซียนนา


บทกวีของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา: 19. The Way of the Cross
 
 

อันกางเขน    นี้หรือ   คือชีวิต

ปลอบประโลม    ดวงจิต   ที่ขื่นขม

ด้วยกางเขน   คือถนน   น่าชื่นชม

โน้มนำคน   สู่สวรรค์    นิรันดร

พระเจ้าแห่ง   สวรรค์   และแผ่นดิน

มอบองค์สิ้น     บนกางเขน   เป็นอนุสรณ์

สันติสุข    ดำรงอยู่   อย่างถาวร

แม้สงคราม    รุกร้อน     อ่อนระอา

ความชั่วร้าย   จักทำลาย      ให้สูญสิ้น

รอยมลทิน      สูญสลาย    ในเวหา

ในกางเขน    นี้หรือ        คือมรรคา

นำวิญญา      สู่สวรรค์      อนันไตย

พระผู้ไถ่   ตรัสลงมา  จากกางเขน

แก่ผู้เป็น      ที่รัก         ที่หมั้นหมาย

นี่ต้นไม้      แห่งชีวิต     มิตรคู่กาย

เจ้าจงมา      ปีนป่าย      ให้สำราญ

มาดื่มกิน    ลิ้มรส     ผลไม้

เหมือนองค์ไท้      แห่งสวรรค์    อันเฉิดฉาย

ด้วยกางเขน    เป็นหนทาง    พ้นความตาย

นำวิญญา      สู่จุดหมาย      แสนชื่นใจ

โอ้กางเขน    ต้นไม้    อันศักดิ์สิทธิ์

ต้นมะกอก    ทรงฤทธิ์     น่าฝันใฝ่

เพราะน้ำมัน    จักใช้     ชโลมกาย

เป็นเครื่องหมาย    แสงสว่าง   กระจ่างใจ

วิญญาณฉัน    รับเอา     กางเขนนี้

ซึ่งเป็นที่    ประโลมใจ    อันยิ่งใหญ่

ด้วยกางเขน    เป็นหนทาง    อันปลอดภัย

สู่จุดหมาย      แห่งสวรรค์      อันเพริศพราว

กางเขนนี้    คือต้นไม้    เขียวขจี

อันเป็นที่       หมายปอง      ของเจ้าบ่าว

แผ่ร่มเงา     อันร่มเย็น    ให้ชาวเรา

เธอจึงเฝ้า      ผ่อนพัก      พำนักกาย

เธอนำความ   ยินดี    แก่ที่รัก

องค์กษัตริย์     แห่งสวรรค์    ผู้หมั้นหมาย

ในกางเขน    เป็นหนทาง    พ้นความตาย

สู่จุดหมาย      สรวงสวรรค์      อันยืนยง

จิตวิญญาณ    คำนึง    ถึงพระเจ้า

มาเข้าเฝ้า     ยอมจำนน      พระประสงค์

ทุกทุกสิ่ง     ในโลกนี้       ไม่พะวง

จิตสูงส่ง       เป็นอิสระ     ณ.บัดนี้

ในที่สุด    กางเขน   จึ่งได้เป็น

เช่นต้นไม้       แห่งชีวิต    เลิศศักดิ์ศรี

เป็นถนน       ช่วยให้รอด     สุดยอดดี

นำชีวี      มีสุข      พ้นทุกข์ภัย

หลังจากที่    พระผู้ไถ่    สิ้นพระชนม์

อย่างทุกข์ทน    บนกางเขน     เป็นค่าไถ่

จึงพระเกียรติ    อันรุ่งโรจน์     ขจรไกล

ในหนทาง        แห่งกางเขน    ของพระองค์

ในความเจ็บ    ปวดทุกข์    ทรมาน

ทรงประทาน      ชีวิต     พิศวง

และหนทาง      ปลอดภัย    ให้เดินตรง

สู่สวรรค์         อันสูงส่ง     นิรันดร


********************** 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น