วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

บทเทศน์ของนักบุญยอห์น คริสซอสโตม

 


บทเทศน์ของนักบุญยอห์น คริสซอสโตม
 
ถ้าเราเป็นแกะ,เราจะได้ชัยชนะ,ถ้าเราเป็นหมาป่า,เราจะพ่ายแพ้ 
 
–––––––––––––––
 
ตราบใดที่เราเป็นแกะ,เราก็มีชัยชนะ และถึงแม้เราจะถูกล้อมรอบด้วยหมาป่าจำนวนนับไม่ถ้วน,เราก็จะยังได้รับชัยชนะ แต่ถ้าเรากลายเป็นหมาป่า,เราก็จะพ่ายแพ้ เพราะเราสูญเสียความช่วยเหลือจากผู้เลี้ยงแกะ ท้ายที่สุด,ผู้เลี้ยงแกะให้อาหารแกะ ไม่ใช่ให้อาหารแก่หมาป่า และผู้เลี้ยงแกะจะละทิ้งท่านถ้าท่านไม่ยอมให้พระองค์แสดงพลังอำนาจของพระองค์ในตัวท่าน
 
พระองค์ตรัสไว้เช่นนี้: “อย่าวุ่นวายใจเมื่อเราส่งท่านออกไปท่ามกลางหมาป่าดุร้าย,เราขอให้ท่านเป็นเหมือนแกะและนกพิราบ เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้และส่งท่านไป เราไม่ให้ท่านทุกข์ทรมานจากความชั่วร้ายหรือยอมจำนนเหมือนแกะต่อหมาป่า แต่เราทำให้ท่านดุร้ายยิ่งกว่าสิงโต วิธีที่เราเลือกนั้นถูกต้อง,มันจะนำการสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่มาให้ท่านและในขณะเดียวกันก็แสดงถึงฤทธานุภาพของเราออกมา” นั่นคือสิ่งที่พระคริสต์ทรงบอกกับเปาโลว่า: พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะในความอ่อนแอ,อำนาจของเราในท่านก็ถูกทำให้สมบูรณ์ พระคริสต์ตรัสอีกว่า “เราตั้งใจที่จะทำในลักษณะเดียวกันเช่นนี้กับท่านทั้งหลายด้วย” เพราะเมื่อพระองค์ตรัสว่า เราจะส่งพวกท่านออกไปเหมือนแกะ พระองค์ตรัสเป็นนัยว่า “แต่เหตุฉะนี้,อย่าท้อแท้,เพราะเรารู้และมั่นใจว่าจะไม่มีใครเอาชนะท่านได้”
 
อย่างไรก็ตาม,พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาเสียสละและทำบางอย่างบ้าง ด้วยเกรงว่าทุกอย่างจะเป็นผลงานของพระหรรษทานของพระเจ้า และพวกเขาจะได้รับรางวัลโดยไม่สมควรได้รับ ดังนั้นพระองค์จึงตรัสอีกว่า: ท่านต้องฉลาดเหมือนงูและซื่อเหมือนนกพิราบ แต่พวกเขาอาจคัดค้านว่า ความฉลาดของเราท่ามกลางอันตรายมากมายเช่นนี้จะมีประโยชน์อะไร? เราจะฉลาดได้อย่างไรเมื่อถูกคลื่นจำนวนมากซัดเข้ามา? ความเฉลียวฉลาดของแกะนั้นต้องยิ่งใหญ่เพียงใดในขณะที่เรายืนอยู่ท่ามกลางหมาป่า – หมาป่าจำนวนมากมาย! - เราจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร? ความซื่อของนกพิราบนั้นจะต้องยิ่งใหญ่เพียงใด มันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเขา เมื่อมีเหยี่ยวมากมายโฉบเข้ามาหาเขา? ทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ความฉลาดและความซื่อนั้นอาจยอมรับได้ว่าไม่มีผลดีต่อคนเหล่านั้นซึ่งไร้เหตุผล,แต่มันสามารถช่วยท่านได้เป็นอย่างมาก
 
พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ความเฉลียวฉลาดอะไรในที่นี้?ความฉลาดของงูหรือ? งูจะยอมจำนนทุกอย่างและจะไม่ต่อต้านแม้ร่างกายของมันถูกหั่นเป็นชิ้นๆ,ถ้าหากมันสามารถรักษาหัวของมันไว้ได้ ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ท่านต้องยอมจำนนทุกอย่าง,เงิน,ร่างกาย,หรือแม้แต่ชีวิตของท่านเอง,ยกเว้นความเชื่อของท่าน เพราะความเชื่อเป็นศีรษะและรากฐาน,จงรักษาสิ่งนั้นไว้ และแม้ว่าท่านจะสูญเสียสิ่งอื่นทั้งหมด,ท่านจะได้มันกลับมาอย่างมากมาย พระเยซูเจ้าจึงแนะนำบรรดาศิษย์ว่าจะต้องไม่เพียงฉลาดหรือซื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่จงรวมเอาคุณสมบัติทั้งสองนี้เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เป็นคุณธรรมที่แท้จริง พระองค์ทรงยืนยันในความฉลาดของงูเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลร้ายแรง และพระองค์ทรงยืนยันในความซื่อบริสุทธิ์ของนกพิราบเพื่อไม่ให้ท่านแก้แค้นต่อผู้ที่ทำร้ายหรือวางกับดักท่าน ความฉลาดจะไร้ประโยชน์ถ้าปราศจากความซื่อบริสุทธิ์
 
อย่าคิดว่าคำแนะนำนี้,เกินกว่าอำนาจของท่านที่จะทำได้ พระเยซูเจ้าทรงทราบถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่ทรงสร้าง,มากกว่าใครๆ พระองค์ทรงทราบดีว่าการกระทำแต่พอประมาณ,ไม่ใช้ความดุดันเพื่อป้องกัน,เป็นการตอบโต้การโจมตีที่ดุเดือดยิ่งกว่า
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น