วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 3/10

 


คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 
โดยนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์  
ตอนที่3,บทที่10 
เราต้องทำงานอย่างระมัดระวัง,แต่ไม่ต้องเร่งร้อนหรือวิตกกังวลมากเกินไป
 
ความเอาใจใส่และความขยันขันแข็งในกิจธุระของเรานั้นแตกต่างอย่างมากจากความโดดเดี่ยว,ความกังวล,และความวุ่นวาย ทูตสวรรค์คอยเอาใจใส่ดูแลความรอดของเราและแสวงหาความรอดสำหรับเราอย่างขยันขันแข็ง แต่ท่านปราศจากความวิตกกังวลและความรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะความเอาใจใส่และความขยันของทูตสวรรค์โดยธรรมชาตินั้นสืบเนื่องมาจากความรักของท่านที่มีต่อเรา ความวิตกกังวลก็ไม่สอดคล้องกับความสุขของเหล่าทูตสวรรค์อย่างสิ้นเชิง ความเอาใจใส่และความขยันไปกันได้กับความสงบและสันติสุข,แต่คุณสมบัติของทูตสวรรค์เหล่านั้นไม่อาจอยู่ร่วมได้กับความโดดเดี่ยวหรือความวิตกกังวล
 
เพราะฉะนั้น,ท่านทั้งหลาย,จงระมัดระวังและขยันขันแข็งในกิจการงานทั้งปวงของท่าน พระเจ้าผู้ทรงมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับท่าน,ประสงค์ให้ท่านเอาใจใส่กิจการนั้นอย่างดีที่สุด แต่อย่าทำด้วยความวิตกกังวลและวุ่นวายใจมากเกินไป กล่าวคือ อย่าทำงานด้วยความใจร้อนและตื่นเต้น อย่าทำด้วยความเร่งรีบและวุ่นวายเกินไป ความตื่นเต้นทุกรูปแบบส่งผลต่อการตัดสินใจและเหตุผล และขัดขวางต่อการแสดงออกที่เหมาะสมถูกต้องต่อสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้น
 
พระเยซูเจ้าตำหนิมารธาว่า "มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก" ถ้าเพียงแต่มารธาทำงานไปตามปกติ,เธอก็คงจะไม่ลำบากมากนัก แต่เธอปล่อยให้มีความกระวนกระวายและวิตกกังวลแล้วเธอก็เริ่มเป็นห่วงและวุ่นวายใจ และเพราะเหตุนี้,พระเยซูเจ้าจึงทรงตำหนิเธอ เรือที่ล่องไปตามแม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆผ่านที่ราบ,ย่อมบรรทุกสินค้าได้มากมาย และฝนที่โปรยปรายลงมาบนผืนดินก็หล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆบนโลก แต่เมื่อแม่น้ำไหลหลากเป็นกระแสน้ำเชี่ยว,มันก็ขัดขวางการค้าและทำลายแผ่นดิน พายุที่รุนแรงก็เป็นเช่นเดียวกัน กษัตริย์โซโลมอนกล่าวว่าไม่มีงานใดที่ทำด้วยความหุนหันพลันแล่นและตื่นเต้นจะประสบความสำเร็จ สุภาษิตโบราณที่ว่า "จงรีบเร่งอย่างช้าๆ" ก็นำมาใช้ได้ดี กษัตริย์โซโลมอนกล่าวว่า “มีคนหนึ่งที่ทำงานหนัก,แบกรับความเจ็บปวดและเร่งรีบ แต่มันยิ่งทำให้ล้าหลังมากขึ้นเท่านั้น" เราจะทำงานเสร็จเสมอเมื่อเราทำอย่างดี แมลงภู่ส่งเสียงดังและวุ่นวายกว่าผึ้ง แต่มันไม่สร้างประโยชน์อะไรนอกจากผลิตไข--ไม่ใช่น้ำผึ้ง เป็นเช่นเดียวกันกับคนเหล่านั้นที่ชอบวุ่นวายใจและกระตือรือร้นหรือคนที่วุ่นอยู่คนเดียว ถ้าเพียงแต่เขาอย่าทำอะไรมากเกินไปเท่านั้น แมลงวันจะก่อกวนเราจากสิ่งที่พวกมันทำน้อยกว่าถ้าจำนวนของพวกมันมีน้อย ดังนั้นงานที่เป็นสิ่งละอันก็ทำให้เราวุ่นวายใจน้อยกว่างานที่เป็นพันละน้อย ขอให้ท่านยอมรับหน้าที่ที่ได้รับอย่างเงียบๆและพยายามทำให้สำเร็จอย่างเป็นระบบ,ทีละอย่าง หากท่านพยายามทำทุกอย่างในคราวเดียวหรือด้วยความสับสน ท่านจะต้องออกแรงด้วยลำพังตัวเองเท่านั้น และด้วยการทำให้จิตใจสับสน,ท่านอาจจะจมอยู่แต่ในงานและทำอะไรไม่สำเร็จ
 
ในทุกกิจการของท่าน,จงพึ่งพาพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น แล้วแผนการของท่านก็จะประสบความสำเร็จได้ ในขณะเดียวกัน,ในส่วนของท่าน,ให้ท่านทำงานร่วมกับพระองค์อย่างเงียบๆ และจากนั้นจงวางใจว่าถ้าท่านไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มที่ ท่านจะได้รับความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านเสมอ ไม่ว่ามันจะเหมือนหรือไม่ก็ตามกับความคิดส่วนตัวของท่านเอง
 
จงเลียนแบบเด็กเล็กๆ ที่เราเห็นว่ามือข้างหนึ่งของเด็กจับมือพ่อไว้แน่น ขณะที่มืออีกข้างหนึ่งก็เก็บผลสตรอเบอร์รี่หรือแบล็กเบอร์รี่จากพุ่มไม้ริมทาง ถึงกระนั้น,ในขณะที่ท่านกำลังรวบรวมและใช้สิ่งของของโลกนี้ด้วยมือข้างเดียว ให้อีกมือหนึ่งจับพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์ของท่านไว้เสมอ และมองไปรอบๆเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์ทรงพอพระทัยกับสิ่งที่ท่านทำอยู่, ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆ จงระวัง,อย่าปล่อยมือของท่านจากพระองค์ด้วยความคิดที่จะทำหรือรับมากขึ้น เพราะถ้าหากพระองค์ทรงทอดทิ้งท่าน,ท่านจะหกล้มลงกับพื้นตั้งแต่ก้าวแรก เมื่องานหรือกิจธุระทั่วไปของท่านไม่ได้ยุ่งเป็นพิเศษ ให้ยกจิตใจของท่านจดจ่ออยู่กับพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่น และถ้างานนั้นเรียกร้องความสนใจจากท่านเป็นอย่างมาก ให้ท่านหยุดทำงานบ้างเป็นครั้งคราวและเพ่งมองไปที่พระเจ้า เปรียบดังนักเดินเรือที่นำเรือเข้าฝั่ง,พวกเขาจะไปถึงได้ก็ด้วยการมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแทนที่จะมองลงไปที่ส่วนลึกของทะเลที่พวกเขากำลังแล่นเรือ พระเจ้าจะทรงทำงานกับท่าน,ในตัวท่าน,และเพื่อท่าน แล้วงานของท่านก็จะได้รับการอวยพร
 


************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น