วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

อัศจรรย์ศีลมหาสนิท

 เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งขโมยแผ่นศีลมหาสนิท
 
เธอต้องการเอาความรักที่สูญเสียไปกลับคืนมา แต่ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
 
ในปี1228 ในเมือง Altari ประเทศอิตาลี, หญิงสาวคนหนึ่งอกหัก,เธอสูญเสียคนที่เธอรักและมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเพื่อนำเขากลับคืนมา ผู้หญิงคนนี้เต็มใจทำทุกอย่างที่สามารถทำได้,เธอไม่สามารถโน้มน้าวใจของชายคนรักด้วยคำพูด ดังนั้น,เธอจึงไปหาคนที่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้
 
หญิงสาวไปพบแม่มดคนหนึ่งและขอร้องให้เธอทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ชายคนนี้กลับมาหาเธอ
 
แม่มดมีความคิดอย่างหนึ่ง,เธอจะทำยาสั่งรักให้ผู้หญิงคนนั้น แต่ต้องมีส่วนประกอบสำคัญคือ ศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์
 
หญิงสาวผู้สิ้นหวังไปร่วมพิธีมิสซาที่โบสถ์ในท้องถิ่นและเข้าไปรับศีลมหาสนิทกับพระสงฆ์ พระสงฆ์วางแผ่นศีลมหาสนิทไว้ที่ลิ้นของเธอ และผู้หญิงคนนั้นรับแผ่นศีลไว้ในปาก,เธอมองไปรอบๆ และเมื่อเห็นว่ไม่มีใคร,เธอก็คายแผ่นศีลลงบนผ้าผืนหนึ่ง
 
เธอเก็บแผ่นศีลไว้ในผืนผ้า,เดินกลับบ้าน แล้วเก็บแผ่นศีลและผ้าไว้จนกว่าจะถึงเวลาไปพบกับแม่มดอีก หลังจากผ่านไปสามวันเธอก็หยิบผ้าขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตรวจแผ่นศีล แต่สิ่งที่เธอพบไม่ใช่แผ่นศีลสีขาวที่เธอรับมาในตอนแรก
 
หญิงสาวกลับพบเนื้อที่มีเลือดไหลออกมาซึมอยู่บนผืนผ้า เธอตระหนักทันทีว่าแผ่นศีลได้เปลี่ยนทางกายภาพเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ เธอรีบกลับไปที่โบสถ์และสำนึกผิดในบาปของเธอ แม่มดก็กลับใจเช่นกัน ผู้หญิงทั้งสองกลับใจหลังจากเกิดอัศจรรย์ดังกล่าว เราอาจกล่าวได้ว่าหญิงทั้งสองตกอยู่ภายใต้ "มนต์สะกด" ของ "ยาแห่งความรัก"ที่แท้จริงของการสถิตอยู่ของพระเจ้าในศีลมหาสนิท
 
พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 9 ทรงตรวจสอบอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและทรงเห็นว่า เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้เพื่อต่อต้านการกล่าวอ้างต่างๆที่ว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้อยู่ในศีลมหาสนิท เหตุการณ์นี้เป็นการยืนยันสำหรับพระองค์เองและสำหรับผู้ที่เป็นพยานของการที่พระเยซูเจ้าสถิตอยู่ในศีลมหาสนิททั้งพระกาย,พระโลหิต,พระวิญญาณ,และพระเทวภาพของพระองค์อย่างแท้จริง อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันทั่วยุโรป และช่วยปูทางไปสู่การก่อตั้งวันฉลองพระกายพระคริสตเจ้า(Corpus Christi คอร์ปัส คริสตี) ซึ่งเชิญชวนคริสตชนให้มีความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าในอัศจรรย์ที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีมิสซา
 
แผ่นศีลมหาสนิทที่มีเลือดไหลยังคงเก็บรักษาไว้ในอาสนวิหารแห่งอัลตารี(Cathedral of Altari )และจัดแสดงอยู่ในรัศมี สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักนิรันดร์ของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติในศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนพระแท่นบูชา
 

************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น