วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความศรัทธาต่อแม่พระ

 


เราได้รับสายประคำศักดิ์สิทธิ์จากพระนางมารีย์พรหมจารีย์,ผู้เป็นพระราชินีแห่งสวรรค์และโลก,โดยผ่านทางนักบุญดอมินิก,ผู้ก่อตั้งคณะโดมินิกัน
 
และเราได้รับเสื้อจำพวกสีน้ำตาลจากพระแม่มารีย์พรหมจารีย์ผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โดยผ่านทางนักบุญซีมอน สต๊อก,พระสงฆ์คาร์เมไลท์ผู้ยิ่งใหญ่
 
พระแม่มารีย์ตรัสกับนักบุญซีมอน สต๊อกว่า "จงรับเสื้อจำพวกนี้ไว้ สิ่งนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความรอด,การปกป้องให้พ้นจากอันตรายและคำมั่นสัญญาแห่งสันติภาพ ใครก็ตามที่ตายโดยสวมเสื้อจำพวกนี้จะไม่ต้องทนทุกข์ในไฟนิรันดร จงสวมเสื้อนี้ด้วยความศรัทธาและด้วยความเพียรอดทน นี่คือเสื้อผ้าของแม่เอง การสวมเสื้อผ้านี้หมายความว่าลูกคิดถึงแม่และแม่ก็คิดถึงลูกตลอดเวลาและแม่จะช่วยให้ลูกได้รับชีวิตนิรันดร"
 
แต่ความศรัทธาที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบถูกเผยแพร่และสถาปนาขึ้นโดยนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ทาสผู้ยิ่งใหญ่ของพระแม่มารีย์ ท่านอุทิศชีวิตของท่านในการเผยแพร่ความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้าโดยผ่านทางพระแม่มารีย์ และเผยแพร่คำๆนี้ "Totus tuus"(เป็นของแม่พระโดยสมบูรณ์) ท่านกลายเป็นบิดาผู้ก่อตั้ง "การเป็นทาสศักดิ์สิทธิ์"(การถวายตนตลอดไปต่อพระเยซูเจ้าโดยผ่านทางพระนางมารีย์) และอาจเป็นผู้เผยแพร่การสวดสายประคำและความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วย.
 
" ...ในบรรดามนุษย์ทั้งหมด,พระนางมารีย์คือผู้ที่เป็นที่พอพระทัยพระเยซูคริสต์มากที่สุด ในบรรดาความศรัทธาทั้งหมดซึ่งเป็นการถวายตนและเป็นที่พอพระทัยพระเยซูเจ้ามากที่สุดคือความศรัทธาต่อพระนางมารีย์,พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และวิญญาณยิ่งถวายตนต่อพระนางมากเท่าไร,พระนางก็จะยิ่งนำความศรัทธาของเราไปถวายแด่พระเยซูคริสต์มากเท่านั้น”
 
"พระเจ้าพระบิดาทรงรวบรวมน้ำทั้งหมดเข้าด้วยกัน และพระองค์ทรงเรียกมันว่าทะเล (mare) พระองค์ทรงรวบรวมพระหรรษทานทั้งสิ้นของพระองค์ และพระองค์ทรงเรียกว่ามารีย์ (Maria)" (ความลับของพระนางมารีย์)
 
ตามคำกล่าวของนักบุญมงฟอร์ต "พระนางมารีย์เป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุด,ง่ายที่สุด,สั้นที่สุด,และสมบูรณ์แบบที่สุดในการเข้าไปถึงพระเยซูเจ้า"
 
นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงต์ฟอร์ตขอร้องพวกเราให้ถวายตนแด่พระเยซูเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์
 
พี่น้องที่รักขอให้เราตอบสนองคำขอในวันนี้เถิด
 
นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงต์ฟอร์ต โปรดภาวนาเพื่อเราด้วยเทอญ🙏
 
#Catholic 4 Life
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น