วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

ชาวสะมาเรียผู้ใจดี

 พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องชาวซามาเรียผู้ใจดี โดยมีความหมายแฝงในอุปมาเรื่องนี้ซึ่งเราอาจยังไม่รู้
 
1. ชาวสะมาเรียผู้ใจดีคนนั้นก็คือ พระเยซูเอง
 
2. ชายที่ถูกโจรปล้นบาดเจ็บสาหัสปางตายนั้นก็คือมนุษย์ทุกคนที่ถูกครอบงำด้วยบาปต่างๆ พระเยซูทรงพบเรานอนรอความตายอยู่ จึงทรงมาช่วยเหลือ
 
3 โจรที่ทำร้ายชายคนนั้นหมายถึงปีศาจ และสิ่งล่อลวงทั้งหลายของโลก
 
4 สมณะและเลวีที่ผ่านมาเห็นชายคนนั้นนอนอยู่แต่ไม่ยอมช่วยเหลือ หมายถึงพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนและละเลยไม่ช่วยเหลือคนบาป
 
5. น้ำมันหมายถึงศีลล้างบาป และเหล้าองุ่นหมายถึงพระโลหิตที่หลั่งออกมาเพื่อชำระล้างบาปของเรา หลังจากนั้นก็พันบาดแผลให้
 
6. ผ้าพันบาดแผล หมายถึงพระหรรษทานแห่งการสำนึกผิดกลับใจมาหาพระเจ้า
 
7. พระองค์ยังทรงพาเราไปยังโรงแรมซึ่งหมายถึงพระศาสนจักร ทรงขอให้พระศาสนจักรดูแลเอาใจใส่เราผู้ซึ่งเป็นคนบาป
 
8. และพระองค์ทรงมอบเงินสองเหรียญแก่พระศาสนจักร เงินสองเหรียญหมายถึงพระกายและพระโลหิตของพระองค์ และยังหมายถึง ศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท ซึ่งจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนของเรา พระองค์ทรงขอให้พระศาสนจักรดูแลเราหลังจากที่พระองค์จากไป และตรัสว่าเงินที่เขาจ่ายเกินไปพระองค์จะมอบให้เมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือทรงมอบหมายให้พระศาสนจักรปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนเมื่อพระองค์ไม่อยู่ แต่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งในวาระสุดท้าย
 
นี่คือความหมายอันลึกซึ้งที่อยู่เบื้องหลังคำอุปมานี้
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น