วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พระมารดาทรงฤทธิ์

 


ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา พระมารดามารีย์ทรงเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ตรงกันข้ามสองประการ คือ การลงโทษชั่วนิรันดร์ในนรกสำหรับคนบาป และการไถ่บาปอันทรงอานุภาพไม่มีขีดจำกัดของพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง คนที่ทำบาปหนักต้องได้รับการลงโทษในนรก,เป็นสิ่งไม่สามารถคืนดีได้เว้นแต่โดยพระเมตตา พระนางมารีย์ไม่ใช่เป็นผู้ที่ประทานอภัยให้คนบาปเหล่านั้น - เพราะพระนางทำไม่ได้ - แต่พระนางทรงช่วยวิงวอนพระเจ้าเหมือนที่บรรดามารดาทั้งหลายกระทำเมื่อเผชิญกับความยุติธรรมของผู้เป็นบิดา ปราศจากความยุติธรรม,ความเมตตาก็อาจไม่มีบทบาท ปราศจากความเมตตา,ความยุติธรรมก็จะเป็นใหญ่ พระมารดาได้รับพระคุณแห่งการให้อภัยและยกโทษจากองค์พระบุตรของพระนางโดยไม่เคย "ถูกปฏิเสธ" ความยุติธรรมทำให้ผู้กระทำผิดมองเห็นความอยุติธรรมของเขาในการละเมิดพระบัญญัติ และความเมตตาทำให้เขามองเห็นความทุกข์และความทรมานที่เขากระทำต่อพระองค์ผู้ทรงรักเขาอย่างที่สุด
 
มารดามีอำนาจลึกลับอะไรเหนือลูกชายหรือ? ซึ่งเมื่อเขาสารภาพความผิด เธอพยายามลดความผิดนั้นให้เหลือน้อยที่สุด แม้ว่าจะทำให้หัวใจของเธอตกใจกับความวิปริต(ของบาป)ที่ถูกเปิดเผยก็ตาม คนไม่บริสุทธิ์ไม่ค่อยมีความอดทนต่อคนบริสุทธิ์ แต่คนบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าใจคนที่ไม่บริสุทธิ์ ยิ่งวิญญาณของพระสงฆ์ผู้ฟังสารภาพบาปมีความศักดิ์สิทธิ์มากเท่าไร, เขาก็ยิ่งไม่ใส่ใจในความร้ายแรงของความผิดนั้น แต่จะใส่ใจในความรักของผู้กระทำผิดมากกว่า ความดีจะยกน้ำหนักของมโนธรรมออกไปเสมอ และไม่เคยขว้างก้อนหินใส่เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับมัน มีข้าวจำนวนมากในทุ่งนาซึ่งพระสงฆ์,นักบวช,ซิสเตอร์และผู้มีความเชื่อทั้งหลายที่ยังไม่สามารถรวบรวมได้ บทบาทของพระนางมารีย์คือการติดตามผู้เก็บเกี่ยวเหล่านี้เพื่อรวบรวมคนบาป ดังที่นาธาเนียล ฮอว์ธอร์นกล่าวไว้ว่า: ข้าพเจ้าอิจฉาชาวคาทอลิกมาโดยตลอดว่าพวกเขามีพระมารดาพรหมจารีย์ผู้ทรงอ่อนหวานและศักดิ์สิทธิ์,ซึ่งยืนอยู่ระหว่างพวกเขากับพระเจ้า ทรงเช้าแทรกแซงช่วยเหลือและระงับพระพิโรธของพระเจ้า แต่ยอมให้ความรักของพระองค์หลั่งไหลมาสู่ผู้มีความเชื่ออย่างชาญฉลาด,ทรงเข้าใจมนุษย์ด้วยความอ่อนโยนของสตรี”
 
พระนางมารีย์จะทรงช่วยเหลือเราถ้าเราเรียกหาพระนาง ไม่มีวิญญาณหรือคนบาปสักคนเดียวในโลกที่เรียกหาพระนางมารีย์แล้วจะถูกทอดทิ้งโดยปราศจากพระเมตตา ใครก็ตามที่วิงวอนพระนาง, บาดแผลแห่งวิญญาณของเขาก็จะหายดี บาปเป็นความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้า, แต่พระแม่ทรงเป็นที่พึ่ง นักบุญแอนเซล์ม(St Anselm)กล่าวว่าพระนางมารีย์ "ถูกสร้างให้เป็นพระมารดาของพระเจ้าเพื่อคนบาปมากกว่าเพื่อคนชอบธรรม" ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลย เนื่องจากพระเยซูเจ้าเองตรัสว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อแสวงหาคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ
 
นักบุญเอเฟรมเรียกพระมารดาว่า "ผู้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากบาป" และยังเรียกพระนางว่าเป็นผู้ปกป้องของผู้ที่กำลังจะไปสู่การถูกสาปแช่ง:(Patroncinatrix Damnatorum) นักบุญออกัสตินกล่าวถึงพระนางว่า: “สิ่งที่นักบุญองค์อื่นๆสามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของพระนาง, มีเพียงพระนางเท่านั้นที่สามารถทำได้โดยไม่มีพวกเขา”
 
- พระอัครสังฆราชฟุลตัน เจ. ชีน
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น