วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

บทภาวนาของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ

 

[รูปภาพ "Delivery of the Keys," Pietro Perugino, 1481-1482]
 
ในขณะที่ผมกำลังเริ่มพิธีกรรมขับไล่ปีศาจอย่างเป็นทางการ ผมสวดภาวนาด้วยเสียงหนักแน่นว่า: "ข้าพเจ้าวอนขออำนาจเต็มที่จากกุญแจของนักบุญเปโตร และสั่งพวกปีศาจทั้งหมดให้ออกไป!" ปฏิกิริยาเกิดขึ้นทันทีและรุนแรง เห็นได้ชัดว่าพวกปีศาจรับรู้ถึงสิทธิอำนาจของพระศาสนจักรและรู้สึกท้อแท้เมื่อมีการเอ่ยถึงสิทธิอำนาจนั้น
 
บางคนมาหาพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจโดยคาดหวังให้พระสงฆ์สวดภาวนาลึกลับที่มีพลังเหมือนเวทย์มนตร์ให้แก่พวกเขา และถ้าหากคุณอ่านบทสวดพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นเหมือนเวทมนตร์เหล่านั้น,คุณอาจจะผิดหวัง
 
พิธีกรรมเป็นเพียงชุดของบทภาวนา, แม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาแต่สมัยโบราณซึ่งได้รับการขัดเกลาและทดสอบมาเป็นเวลาหลายร้อยปี,เต็มไปด้วยการอ้างอิงข้อความในพระคัมภีร์ โดยอัญเชิญฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในพระเยซูเจ้าเพื่อขับไล่ปีศาจออกไป
 
ตัวอย่างเช่น,บทภาวนาที่เป็นบทบังคับในพิธีกรรมใหม่มีดังต่อไปนี้:
 
ข้าสั่งเจ้า,ซาตาน,เจ้าชายแห่งโลกนี้,ให้ยอมรับอำนาจและ 
ความแข็งแกร่งของพระเยซูคริสต์,ผู้ทรงชนะเจ้าในทะเลทราย,ชนะเจ้าใน 
สวน,ทำลายเจ้าบนไม้กางเขนและทรงกลับคืนชีพออกมาจากพระคูหาฝังศพ,เปลี่ยนการ 
ล่มสลายของเจ้าไปสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่าง
 
การอ้างอิงพระคัมภีร์ในข้อความข้างต้นนั้นมีความชัดเจน ประสบการณ์ในการขับไล่ปีศาจแสดงให้เห็นว่าซาตานมีความเกลียดชังเป็นพิเศษเมื่อต้องยอมรับรู้ว่าพระคริสต์ทรงเอาชนะมันอย่างไร มันไม่ชอบที่จะนึกถึงความพ่ายแพ้ของมัน!
 
ไม่มีความลึกลับใดในบทภาวนาในพิธีกรรมขับไล่ปีศาจหรือในความหมายของบทภาวนานี้ แต่การไม่ใช้อำนาจเหนือเจ้าชายแห่งความมืด เท่ากับเป็นการพลาดแหล่งที่มาของความสามารถที่แท้จริงของบทภาวนานี้ พลังอำนาจไม่ได้มาจากคาถาเวทย์มนตร์ แต่มาจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง พระองค์ทรงพิชิตปีศาจร้ายและทรงมอบอำนาจของพระองค์ในการขับไล่ปีศาจออกไปให้แก่พระศาสนจักร
 
ผมเตือนพระสงฆ์ใหม่ผู้ขับไล่ปีศาจอยู่เสมอว่า: อย่าค้นหาคำภาวนาพิเศษที่จะขับไล่ปีศาจออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ อาวุธที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับซาตานซึ่งเป็นอาวุธที่มอบให้แก่คุณคือพลังอำนาจของพระคริสต์ในพระศาสนจักร แก่นแท้ของการขับไล่ปีศาจคือพิธีกรรมอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักรซึ่งถูกใช้โดยพระสงฆ์ที่ได้รับอำนาจจากพระสังฆราช, อย่าสงสัยเลย!
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น